Wij Zijn de Stad

De Lange Jan en de Graanbeurs omstreeks 1900

De Lange Jan en de Graanbeurs, in Middelburg omstreeks 1900. Herkenbaar, maar toch weer heel anders…

Met dank aan Floor Montenarie voor de inzending!

06-04-2017