Wij Zijn de Stad

    • Update Wij zijn de actie: nog 72 adressen te gaan

      We waren een paar dagen de stad uit (leuk om Middelburg eens te vergelijken met Hoorn, Enkhuizen, Alkmaar en Castricum) maar vandaag hebben we de boel weer opgepakt. We bezochten zo’n 30 ondernemers voor ‘Wij zijn de actie’. Prachtige giften kregen we weer! Het beloven 15 prachtige pakketten te worden. We hadden er een goede dag voor uitgezocht trouwens. Bij ons weten was er niets speciaals georganiseerd (afgezien van de markten op

    • 20-07-2017
    • Lees meer