Wij Zijn de Stad

Een mooi project: Concert bij de Buren Middelburg, op 19 oktober. Bekijk het op www.facebook.com/conce…middelburg

En reserveer kaartjes via nieuw.concert-buren.nl

29-09-2014

Er was vorige week best veel te doen over het rapport ‘Beoordeling grootschalige sportwinkel ZEP Middelburg’, dat in opdracht van de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) werd uitgevoerd. Uit de berichtgeving kwam naar voren dat Middelburgse ondernemers tegen de komst van Decathlon zouden zijn, maar zo is het niet, dat ligt genuanceerder.

Het rapport (zie drive.google.com/open?…authuser=0) was vooral een reactie op een rapport dat eerder werd uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Middelburg (zie drive.google.com/file/…view?pli=1 vanaf pagina 51). De VOM vond dat dit rapport de stand van zaken wel erg rooskleurig voorstelde.

Hoe denken de meeste ondernemers er dan wel over? Welnu: de VOM is niet tegen Decathlon, maar tegen een winkelgebied buiten het centrum. Ook Middelburg wordt bedreigd door leegstand. 17% van de winkelruimte staat leeg. Dat komt neer op 10.000 m2. Decathlon vraagt 2500 m2; dat kan makkelijk in het centrum. Zou de gemeente daar niet veel beter voor kunnen kiezen?

Bedenk ook dat er (inter)nationaal gezocht wordt naar inperking van bouwen van detailhandel in de periferie en aandacht wordt besteed aan de groeiende leegstand in stedelijke centra. Zie bijvoorbeeld www.zuid-holland.nl/conte…m?id=96051. Het is stof tot nadenken! Wat voor soort binnenstad willen we uiteindelijk met z’n allen, nu en in de toekomst?

29-09-2014

Peter Ingelse mocht voor zijn verjaardag een rondje boven Walcheren vliegen in een Cessna. Zijn luchtfoto van Middelburg is prachtig. Weten we meteen weer even hoe we er bij liggen 🙂 #wijzijndestad

29-09-2014