Wij Zijn de Stad

Historie! Bruggen in Middelburg die niet meer zijn, of niet meer zijn zoals ze waren.

Foto’s Beeldbanken Zeeland Zeeuwse Bibliotheek en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

19-08-2015