Wij Zijn de Stad

Gijs speelt lekker

Wat speelt die Gijs toch lekker. Met hart en ziel geeft hij zo’n oktobermaandagmiddag in de Lange Delft sfeer. Vinden we leuk! #HijisDeStad

05-10-2015