Wij Zijn de Stad

Hij is de baas van De Stad

Twitter is aan veel mensen niet besteed maar wij vinden het zelf een mooi medium. Nog steeds. Neem nu onderstaande dialoog van vanochtend, tussen Bas Boers en burgemeester Bergmann: het is toch gewoon tof dat hij binnen een uur reageert en ook meteen actie onderneemt?

Of om Bas te citeren: #HijisdebaasvanDeStad

16-11-2015