Wij Zijn de Stad

Middelburg Winterstad, jaren 20

Foto Markt Middelburg sneeuw 1915-1925: Historisch-topgrafische atlas ‘Zelandia Illustrata’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), Beeldbank Zeeuws Archief.

27-11-2015