Wij Zijn de Stad

Markt Middelburg, 1915

Middelburg 1915-1920.

Foto: Historisch-topgrafische atlas ‘Zelandia Illustrata’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW), Beeldbank Zeeuws Archief.

26-10-2016