Bijeenkomst: ‘1000 jaar waterschap maar nog springlevend’

Waterschap Scheldestromen nodigt je uit voor een bijeenkomst over de geschiedenis van de Zeeuwse waterschappen, op dinsdag 11 oktober, kantoor Middelburg, Kanaalweg 1,

Aanmelden kan tot en met 4 oktober, via https://scheldestromen.nl/bijeenkomst-waterschapsgeschiedenis.

Dijkgraaf Toine Poppelaars heet je op beide bijeenkomsten van harte welkom. Hannie Kool-Blokland, directeur van het Zeeuws Archief, vertelt je over de historische ontwikkeling van de waterschappen en over hun werk. Water speelt sinds jaar en dag een belangrijke rol in ons land. Wie kwam er ooit op het idee om een dijk te bouwen? Hoe zijn waterschappen ontstaan? Waarom is er nu nog maar één Zeeuws waterschap? En waarom moeten ze blijven bestaan? Welkom in de waterstaatkundige historie van de Zeeuwse waterschappen!

Het programma

19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur: Opening dijkgraaf Toine Poppelaars
19.40 uur: Toelichting Hannie Kool-Blokland met vooraf en achteraf een waterschapsgeschiedenisquiz met Daniël Obbink, archivaris van het waterschapsarchief
20.50 uur: Afsluiting Toine Poppelaars
21.00 uur: Drankje namens het waterschap