Boekpresentatie Spreken is zilver, zwijgen is fout

Op vrijdagmiddag 18 november vanaf 16.30 is in de Drvkkery in Middelburg de boekpresentatie van ‘Spreken is zilver, zwijgen is fout’, geschreven door psycholoog Marrie van der Feen. S.v.p. kosteloos aanmelden: 0118-886874.

Op zaterdagmiddag 19 november vanaf 15.00 uur vrij tekenen voor kinderen. Kinderen kunnen hun tekeningen bij Marrie en Cora komen inleveren in: DE DRVKKERY, Markt 51, Middelburg. Prijzen zijn: tentoonstelling van de beste tekeningen in De Drvkkery.

Zaterdagmiddag 19 november om 13.00 uur bloemlegging en een kleine muzikale bijdrage op dwarsfluit en twee kinderen op blokfluit.
Waar? Vismarkt 3, Middelburg.

Marrie van der Feen:

“Er is groot gebrek aan pleegouders/pleeggezinnen voor een groot aantal kinderen, dat door hun eigen ouder(s) niet meer voldoende kan worden verzorgd en opgevoed.

Met deze doelgroep heb ik als behandelcoordinator van een Gezinshuis (Driestroomenso in Middelburg) te dealen, maar ook in mijn werk als psycholoog, waar ik dikwijls te maken krijg met de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering. Dikwijls hebben pleegkinderen een “rugzakje” vanwege de (traumatische) ervaringen die ze hebben meegemaakt. Dit onderwerp heeft vele jaren mijn belangstelling met als resultaat, dat ik een aantal onderzoeken heb gedaan op het gebied van vroegkinderlijke traumatisering, met name ervaringen met seksueel misbruik (door verwanten) in hun jeugd.

Deze onderzoeken hebben tot de publicatie van een aantal boeken geleid, zoals “Het doet pijn van binnen” in 1991, “De pijn voorbij, een weg van trauma naar kracht” (1997), “Doet het nog pijn van binnen?”(2000) en dit jaar presenteer ik mijn nieuwste boek “Spreken is zilver, zwijgen is fout” op vrijdag 18 en zaterdag 19 november in de Drukkerij, boekhandel in Middelburg.

Cora Hout, pleegouder van een Gezinshuis in Noordgouwe en ik geven dan voorlichting over vroegkinderlijke traumatisering en pleegouderschap. Waarom vroegkinderlijke traumatisering als onderwerp? Het belang daarvan is, dat veel kinderen met wie het thuis niet goed gaat schade oplopen in hun ontwikkeling, dat een sneeuwbaleffect tot stand brengt. Het kan zijn, dat een kind al een beperking heeft, lastig is, een huilbaby is etc. en dat de ouders hier niet adequaat mee om kunnen gaan door welke omstandigheid dan ook. Daardoor wordt de ontwikkeling van zo’n kindje beschadigd en zal het gedrag afwijkingen vertonen, die moeilijk te begrijpen zijn en te behandelen, omdat noch de ouders noch de omgeving in de gaten heeft wat er aan de hand is.

Met gevolg, dat het kind niet de juiste behandeling krijgt, emotioneel verwaarloosd wordt en/of mishandeld. Soms erkennen ouder(s) de problemen en zoeken zelf hulp of het kan zijn, dat er meldingen komen bij b.v. Veilig Thuis en de bal gaat rollen, met gevolg dat er pleegzorg wordt gezocht voor zo’n kind.

Al met al, een schrijnend ingewikkeld onderwerp, waar we extra aandacht aan willen besteden in onze workshop op 18 november en tijdens de bloemlegging en de ontmoetingen in de Drukkerij op zaterdag 19 november.”