Dag van de Vrede: labyrint lopen in Park Toorenvliedt

Op dinsdag 21 september worden wereldwijd Labyrinten gelopen in het kader van De Internationale dag van de Vrede.

De ‘Internationale Dag van de Vrede’ (International Day of Peace) is een door de Verenigde Naties uitgeroepen jaarlijkse dag op 21 september voor aandacht voor de vrede. Het doel is een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. De ‘Internationale Dag van de Vrede’ werd voor het eerst vastgesteld in 1981.

In verbondenheid met deze dag is een ieder in het vernieuwde Toorenvliedt Labyrint welkom, om vrede aandacht te geven op eigen wijze, op eigen tijdstip, door bv. te lopen, een voordracht, te zingen, muziek te spelen, een wens in stilte.