Façade 2022, reconsidering our freedom

CBK Zeeland organiseert in 2022, vanaf 16 juli, voor de derde keer Façade, een grote manifestatie in de openbare ruimte van Middelburg. CBK Zeeland wil hiermee aandacht vragen voor een maatschappelijk thema dat wij van belang achten: de vrijwaring van vrees. Wat betekent deze vrijheid voor mensen, hoe moeten we ernaar streven, welke vrees heerst er, en in hoeverre is dat op een collectieve manier op te lossen? Wat betekent vrijwaring van vrees voor verschillende mensen en waar zitten onze blinde vlekken in ons denken hierover?

Veertien spraakmakende kunstenaars uit Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben voor FAÇADE 2022 de opdracht gekregen om werk te vervaardigen rond het thema vrijwaring van vrees. Ze gebruiken de monumentale stad Middelburg niet enkel als decor maar steeds als een integraal onderdeel van de installaties; de architectuur, de geschiedenis en de bevolking staan centraal in hun onderzoek naar vrijheid. Bezoekers worden uitgenodigd, of misschien zelfs gedwongen, hun vrijheid te heroverwegen.

Deelnemende kunstenaars:

1. Erwin Wurm

2. Anne-Marie van Sprang

3. Kevin van Braak

4. Marinus Boezem

5. Warre Mulder

6. Emmeline de Mooij

7. Edward Clydesdale Thomson

8. Tanja Smeets

9. Raul Balai

10. Jaap van den Elzen

11. Liesbeth Labeur

12. Leonard van Munster

13. Delphine Courtillot

14. Folkert de Jong

15. Anish Kapoor

16. Kianoosh Gerami