Grafiek22: Lezing over Harry van Kruiningen

18 september, 14.00 uur,  Zeeuws Museum Middelburg.

Dr. Wanda Zevenboom, oud-docent en wetenschapper bij o.a. Rijkswaterstaat, vertelt over Van Kruiningen’s periode als student Microbiologie, waar de etsenseries over algen en wieren uit voort zijn gekomen.

De lezing is gratis toegelijk maar de entree voor het museum niet!

Aanmelden via de mail voor 17 september op virusgrafiek@gmail.com