Informatiebijeenkomst Etty Hillesum Leeskring

Eind 2022 verscheen bij uitgeverij Balans ‘Etty Hillesum, het verhaal van
haar leven’. Een prachtige biografie geschreven door Judith Koelemeijer.
Op basis van veel nieuwe bronnen en nieuw materiaal schetst zij een beeld
van Etty, dat tot nu toe grotendeels onbekend is gebleven. Wie was zij, wat
hield haar bezig, welke keuzes maakte zij en waarom…
Het boek roept vragen op en zet aan tot nadenken.

Leeskring
Voor ieder die belangstelling heeft, start het Etty Hillesum Huis binnenkort opnieuw een leeskring waarin het boek ‘Etty Hillesum, het verhaal van haar leven’ centraal staat. De vraag wat zij nu nog voor ons betekent komt dan zeker aan de orde.

Informatiebijeenkomst
Het Etty Hillesum Huis vindt het belangrijk goed aan te sluiten bij de wensen van de deelnemers. Daarom eerst een informatiebijeenkomst. U bepaalt daarna of u zich wilt inschrijven.

Datum informatiebijeenkomst: Vrijdag 22 september
Plaats: Etty Hillesum Huis,
Molenwater 77, Middelburg.
Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Meer informatie en opgave (niet verplicht): info@ettyhillesumhuis.nl
Voorlopig wordt gedacht aan vijf bijeenkomsten op donderdagavond 5, 12 en 26 oktober, 9 november en 23 november of 7 december. In overleg is het mogelijk om tijdens de informatiebijeenkomst voor een andere dag te kiezen.
Deelname aan de bijeenkomst op 22 september is gratis. Aanmelden daarvoor is fijn, maar niet verplicht.