Lange Tafel Gesprek: de Macht van het Kleine + 7LW door TY Zeeuws Kamerorkest

Lange Tafel Gesprek 2 april

Op 2 april houdt het Stadspastoraat een Lange Tafel Gesprek over de Macht van het Kleine. Soms lijkt het wel alsof de invloed van goede dingen die mensen voor elkaar doen minder gewaardeerd wordt. Vooral omdat er maar weinig aandacht voor is, bijvoorbeeld in de media. Daar lijken alleen de grootste monden aan bod te komen. Toch is die kleine goedheid super belangrijk. We gaan erover in gesprek met drie panel leden: Neeltje van Doorn legt het verband met Emmanuel Levinas, Mpho Tutu van Furth uit Amsterdam vertelt over het cruciale belang van goed doen en Maurits Sep, journalist bij de PZC legt uit waarom de media zo weinig met goedheid doen. Er is volop de gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Dat laatste doen we ook met passanten in de stad. 

7LW
Aansluitend aan het Lange Tafel Gesprek wordt in de Nieuwe Kerk het muziekstuk 7LW opgevoerd. Het is door Stadspastoraat ontwikkeld en ging vorig jaar op Palmzondag in première, maar door corona konden er maar weinig mensen bij zijn. Vandaar dat het dit jaar opnieuw uitgevoerd wordt. Christian Blaha componeerde het muziekstuk, Johan de Koning schreef de tekst. De uitvoering is in handen van muzikanten van TY Zeeuws Kamerorkest. Het verhaal vertelt over een jonge zwerver die vanuit de woestijn op weg is naar de kust. Een buitenlander biedt hem een plek in de auto en helpt hem zo op weg. Er is een stevig inhoudelijk verband met het Lange Tafel Gesprek, maar het muziekstuk is ook los van het LTG te bezoeken.