Lezing Mpho Tutu van Furth: de kracht van goedheid

Nog een vervolg van het LTG is de openbare lezing door Mpho Tutu van Furth over the Power of Goodness. Sinds januari is ze als predikant verbonden aan de Amsterdamse PKN gemeente Vrijburg. Het is een voorrecht haar in ons midden te kunnen ontvangen nadat we in december 2021 Desmond Tutu herdachten.

Nu mogen we ons hart ophalen aan de wijsheid van zijn dochter, die op eenzelfde gedreven wijze spreekt over het belang van goedheid in de huidige samenleving. Zeker in tijden van oorlog, geconfronteerd met menselijk leed, kan die boodschap niet onbenoemd blijven. Mw. Tutu van Furth spreekt Engels.

Deelname kost € 10,- euro, betalen bij binnenkomst.