Lezing Trees van Montfort

De taakgroep Vorming en Toerusting nodigt u uit voor een lezing van Trees van Montfort over haar boek ‘Groene Theologie’.

U bent op zondag 24 oktober, 15.30 uur welkom in de Nieuwe Kerk in Middelburg. We zijn blij dat het weer mag, elkaar ontmoeten bij een lezing. Toegang is gratis, we vragen wel een vrijwillige bijdrage. We hebben ervoor gekozen geen corona test-scan te doen, hierdoor kunnen we u echter geen koffie en geen pauze aanbieden.

Voor meer informatie: https://www.vanmontfoortcommunicatie.nl/groene-theologie/

“…dit fantastisch mooie, hoogst actuele en aanstekelijke geschreven boek is een rijpe vrucht van theologische reflectie en eruditie, in vruchtbaar gesprek gebracht met kerkelijke en maatschappelijke praktijken waarin je ademt en met de vele stemmen en bronnen die voor het vergroenen van theologie van belang zijn” zei prof. dr. Heleen Zorgdrager bij de boekpresentatie.

“Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische herbezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen door een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig, want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.”