Long stories, short films in CAESUUR Middelburg

Jarenlang toonde CAESUUR in de donkere maanden tijdens de jaarovergang in
december – januari door videoprojecties het programma ‘dichters op de ruit’.
Gecureerd door de dichter F. van Dixhoorn. De dichters die langskwamen:
Tonnus Oosterhof, Astrid Lampe, Tsead Bruinja, Rosali Hirsch en Mustata Stitu,
om er een paar te noemen.

Het achterliggende idee was om middels het licht hedendaagse kunst in de
donkere straat en daarmee in de openbare ruimte van de stad te brengen.
Vanaf 12 december 2021 nemen we de traditie weer op. Vanuit min of meer
dezelfde gedachte: licht de straat in brengen. Maar nu gaan we uit van het
beeld in plaats van het woord. Het concept is buitengewoon eenvoudig: we
tonen een aantal filmpjes, zetten die in een loop en projecteren die met een
beamer op de met karnemelk dichtgemaakte ruit van CAESUUR.

Ream CAESUUR trapt zelf met elk één filmpje af en nodigt daarna dié
kunstenaars uit van wie we het fijn vinden hun filmpje op de ruit te tonen.
Gezien het medium kunnen we ook gemakkelijk ‘werven’ in onze
internationale community.

]Zo doen bijvoorbeeld onze collega’s van Studio44 uit Stockholm mee met
4 verschillende videoprojecten over ‘reageren.‘ Twee video’s betreffen 10-seconden-videoclips die Zweedse en Chinese kunstenaars, gedurende 4 maanden naar elkaar sturen. Kunstenaars: Jannike Brantås, Lei Yan, Lou Fei Madeleine Aleman en Rikard
Fåhraeus, Xue Tao en Zi Bai.

Twee andere video’s zijn gemaakt om elkaar te leren kennen in een ZweedsChinees project over rollen en regels van het kunstenaarschap, bij gebrek aan
gemeenschappelijke gesproken taal als communicatiespel. Kunstenaars: Jannike Brantås, Jannike Brantås, Laetitia Deschamps, Madeleine Aleman en Rikard Fåhraeus.

Studio44 toont op haar beurt videowerken van Jorieke Rottier, Giel Louws,
Dani Ploeger en Hans Overvliet op hun 4 ruiten in Stockholm.

De reeks loopt zo’n beetje tot 15 januari.