Mini-concert La Caresse

Lange Jan project donderdag 21 oktober 2021:
In de Torenvoet van de Lange Jan is de expositie van José Crombach helaas niet meer te zien. Wel is nog tot 28 oktober de koffiehoek geopend. Er koffie, thee en fris te koop voor een klein bedrag. De dames en heren van de koffiecorner helpen u graag. Er staan stoelen en tafeltjes.

In het miniconcert (Koorkerk 15.00-15.30) zing en speelt het duo “La Caresse” liederen van Anna Cramer (1873-1938). Anna Cramer kon zich in haar tijd meten met grote liedcomponisten als Strauss, Mahler, Wolf en Debussy. Het duo “La Caresse” bestaat uit Caroline Scheers (mezzo sopraan) en Esther Groot (piano). Meer over het programma via de site: https://langejanproject.wordpress.com/miniconcerten-2/

Toegang vrij, collecte bij de uitgang. De miniconcerten gaan door tot 28 oktober. Ingang voor alle activiteiten via het poortje links van de Lange Jan.

Toelichting programma:

Cramer was geen avant-gardiste in de moderne betekenis van het woord, maar stilistisch hield ze zich, met verwante componisten als Strauss, Wolf (met wie zij wel is vergeleken), Zemlinsky, Mahler, de jonge Berg maar ook Debussy, in de voorste gelederen van het fin-de-siècle-componeren op. In haar beste werk houdt Anna Cramer zich moeiteloos staande in het gezelschap van haar grote tijdgenoten.

Zij was in essentie een componiste van één genre, maar dat genre heeft ze met een aantal composities verrijkt die ver boven de middelmaat uitsteken en die, als zij de geesteskinderen van befaamdere toondichters waren geweest, beslist repertoire hadden gehouden. Als ware liedcomponiste beschikte Anna Cramer over het vermogen in de middelmatigste teksten de subliemste muziek te horen.

CV’s:

Caroline en Esther hebben elkaar leren kennen aan het conservatorium in Hilversum waar ze beiden in 1984 als pianodocent zijn afgestudeerd. Ze hadden allebei, naast hun pianostudie, zangles van een medestudente.

Caroline nam zangles bij Thea Bakker, bij Rob van der Meule en Bernadette ter Heyne, bij wie zij ook een masterclass volgde. Zij zong bij de Vlissingse Oratoriumvereniging en bij het Middelburgs Kamerkoor. Via “De Vrienden van het Lied” volgde zij masterclasses bij Carolyn Watkinson en Christa Pfeiler. Met muziekensemble Padovana trad zij een aantal malen op Walcheren op.

Esther heeft na het afronden van haar pianostudie een aantal jaren hoofdvak zang gestudeerd en in die periode een aantekening liedbegeleiding bij Hans Broekmans behaald. Met het zingen is zij uiteindelijk niet verder gegaan, wel heeft zij altijd veel en graag zangers begeleid, vanuit een grote affiniteit met de zanger. Als een van de vijf pianisten van “Het Kwintool” treedt ze regelmatig op met een uitvoering van Canto Ostinato van Simeon ten Holt.

Gezamenlijke concertervaring deden Caroline en Esther op tijdens huisconcerten en leden voor leden concerten van “de Vrienden van het Lied”. Ook deden zij mee aan de “Pianowandeling Culemborg”. In Zeeland hebben zij in de Doopsgezinde kerk en de Koorkerk in Middelburg en de Mythe Goes in opgetreden.

Donderdag 28 oktober

      15.00 uur: Miniconcert  (laatste concert van dit seizoen)

  Ankie Kaljouw, panfluit en Lenie Stokman, piano