Opening expositie Conflux

Conflux – opening zaterdag 29 oktober om 4 uur ’s middags
de tentoonstelling loopt tot 20 december 2022
met uitdrukkelijke dank aan de Regio Stockholm

Conflux is een project van de kunstenaars Madeleine Aleman, Jannike Brantås, Rikard
Fåhraeus, Laetitia Deschamps Fåhraeus en Masoud Shahsavari van de kunstenaarsorganisatie Slipvillan in Stockholm. Ze werken ook samen in galerie Studio44 Sthlm.

De tentoonstelling Conflux toont een intrigerende kijk op hun verbinding met wateren,
rivieren, beken, kanalen en hoe die een centrale rol spelen voor de mensheid. Dit is een project dat begon bij een oude rivier in Iran, doorging naar Stockholm, ook wel “het Venetië van het noorden” genoemd en nu hier is aangekomen in Middelburg met zijn kanalen en waterwegen.

Te zien zijn schilderijen, sculpturen, prenten, video en een uitnodigende performance bij de opening. De tentoonstelling is een samenvloeiing van het individu en het gezamenlijke.Conflux stroomt al heel lang vanuit zijn bron.

Jannike Brantås legde diep contact met een Iraanse kunstruimte op de kunstbeurs Super-market in Zweden. Drie van de leden van Conflux waren van plan om in 2018 naar Isfahan in Iran te gaan voor een residentie en een tentoonstelling. In een door kunstenaars gerunde galerie wilde Madeleine Aleman werken met Perzische patronen als springplank, Jannike Brants’ inspiratie vond ze in motieven op tapijten en vloerkleden en Rikard Fåhraeus was van plan te onderzoeken wat men daar in de openbare ruimte kon doen. Doorheen de prachtige stad Isfahan stroomde een grote rivier, Sayandeh rud. Politici blokkeerden deze rivier met dammen. Daarmee sneden ze ook de bewoners af van de levendigheid en spiritualiteit van de rivier. We zetten onze samenwerking voort, ook al was het vanwege de gespannen politieke situatie niet in Iran meer mogelijk om financiering voor kunstprojecten te krijgen. We erkenden de zeer moeilijke situatie en de droge rivier in Isfahan en besloten om met de rivier te werken als een continu kunstproject.

In 2020 werden nog twee kunstenaars in de groep opgenomen: Masoud Shahsavari en Laetitia Deschamps. Samen begonnen we op verschillende niveaus en in verschillende richtingen te duiken in een hernieuwd kunstproject met de vraag waar ‘de rivier’ ons zou kunnen brengen. Thema’s verbonden met de rivier: herinneringen, zowel verloren als gevonden, ervaringen van het ingaan in het onderbewuste of door meditatie of fantasieën, feitelijke levenservaringen van verschillende aard of in het waterelement zelf. Van de rivierbedding tot aan hoe de verbinding zelf belangrijk is; de meanderende wegen leiden ons naar veel verschillende individuele of parallelle rivieren.
Dus nu, in onze eerste tentoonstelling samen, kunnen we worden gezien als één rivier en als vijf. Samenvoegen, een samenvloeiing – een conflux.