Presentatie wandelboekje Sprekende Gevels

De Kunst- & Cultuurroute Middelburg van zondag 4 juli aanwezig staat in het teken van Sprekende Gevels. Met vanaf 11.15 uur de officiële onthulling van de vernieuwde en verplaatste stoeptegels en vier nieuwe gevelgedichten. En de presentatie van het vernieuwde wandelboekje Sprekende Gevels, dat te koop is in de Drvkkery.

De Middelburgse wethouder kunst- en cultuur Carla Doorn verricht de officiële onthulling om 11.30 uur bij de opgang van de Zeeuwse bibliotheek aan de Kousteensedijk.

Programma

11.15 uur
Verzamelen bij de opgang van de bibliotheek.

11.30 uur
De wethouder onthult de verplaatste stoeptegels.
Anna de Bruyckere onthult haar nieuwe tegel.
Stadsdichter Raymond van de Ven draagt een eigen gedicht voor.

11.45 uur
Arma Kleinepier (De Drvkkery) overhandigt de wethouder de nieuwe uitgave van de stadswandeling “Sprekende Gevels”.
Gezamenlijke wandeling langs vier nieuwe gevelgedichten waarbij de dichters hun eigen gevelgedicht voordragen.

12.15 uur
Ter afsluiting een drankje bij Café Le Penseur.

Aanmelden

In verband met de dan geldende coronamaatregelen en beperkingen is bovenstaand programma onder voorbehoud. Wellicht worden we genoodzaakt het aan te passen of zelfs te annuleren. Verder is het een staand en lopend gebeuren.

We inventariseren daarom op voorhand wie hierbij aanwezig kan en wil zijn. Graag ontvangen we jouw opgave daarvoor op secretariaat@kunstroutemiddelburg.nlvoor 20 juni a.s. Uiterlijk 1 juli informeren we dan iedereen over het definitieve programma.

We hopen van harte dat we deze zondagochtend bij elkaar mogen komen om samen te genieten van mooie stoeptegels en dichtregels.

www.kunstroutemiddelburg.nl