The Little Band

The Little Band live in Café Le Penseur aan de Varkensmarkt in Middelburg. Natuurlijk op zaterdagmiddag, om 16.00 uur, zoals iedere week. Entree is vrij!