Tribute to Woodstock Middelburg 2022

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 2022 organiseert stichting Home of Jazz
and Blues op het Middelburgse Abdijplein het festival Tribute to Woodstock
Middelburg ‘With a little help from my friends’, een benefietevenement
waarvan de opbrengst gaat naar TeamUp, een project van samenwerkende
hulporganisaties dat kinderen van vluchtelingen over heel de wereld steunt.

Met op vrijdag onder meer Travelling Trashcans, DJ Hans, Da Vinci, Estatilia Brinkman, Moerland & Koole, ANSCD, Betty’s Doghouse en Eddy Telapary Band

Op zaterdag Soulbeat, MEN, Creambread, Yesterday’s Paper, Mood 66 en The Blues Sensation

Tribute to Woodstock Middelburg
In augustus 2019 werd ter ere van het feit dat het vijftig jaar geleden was dat de ‘moeder aller festivals’ Woodstock in Amerika plaatsvond de eerste editie van Tribute to Woodstock Middelburg op het Koorkerkplein georganiseerd. Drie dagen van Piece and Free Music. Veel bands verleenden hun medewerking en zorgden met Woodstock (of daaraan gerelateerde) muziek voor een geweldige sfeer. Het plein stond drie dagen lang vol met belangstellenden, die vaak waren uitgedost in kleding uit de jaren ’70. Vanwege het grote succes was de organisatie van plan in 2020 het festival voor de tweede keer te organiseren. Helaas kon dit vanwege de situatie rond Covid-19 niet doorgaan.

‘With a little help from my friends’
Nu kan er dan toch een tweede festival georganiseerd worden. Omdat de situatie in de wereld enorm veranderd is en velen te maken hebben met oorlog, geweld en vervolging waardoor ze moeten vluchten, ontstond het idee een benefietconcert te organiseren voor kinderen van vluchtelingen. Jaarlijks zijn er wereldwijd meer dan 70 miljoen mensen op de vlucht, waarvan de helft kind is. Deze kinderen zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst en dat heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling.

Warchild, Save the Children en Unicef hebben daarom de krachten gebundeld en hebben gezamenlijk het project TeamUp ontwikkeld dat gevluchte kinderen met sporten spelactiviteiten sociaal en emotioneel ondersteunt, zowel in Nederland als daarbuiten. Het festival krijgt als thema: ‘With a little help from my friends’, de titel van een song die Joe Cocker op Woodstock in 1969 ten gehore bracht. Iedereen is welkom en het festival is gratis toegankelijk.

Sluit u ook aan!
Home of Jazz and Blues stelt alles om zoveel mogelijk geld voor TeamUp te genereren. U kunt ook meehelpen. Stichtingen, verenigingen en scholen zijn van harte uitgenodigd zich bij hun initiatief aan te sluiten door ook geld voor dit doel in te zamelen. Het opgehaalde bedrag mag tussen de optredens door op het podium aangeboden worden. Ook overige giften zijn van harte welkom en kunnen in een box bij het podium worden gedeponeerd. De organisatie hoopt op een grote belangstelling van het publiek en is vastbesloten er weer net zo’n mooi feest van te maken als in 2019. Zodat veel gevluchte kinderen ‘with a little help from their friends’ aan een mooie toekomst kunnen werken.

Openingstijden en vrijwilligers
De openingstijden zijn op beide dagen van 14:00 tot 22:00 uur. De organisatie is op zoek naar vrijwilligers. Iedereen die het leuk lijkt als vrijwilliger een steentje bij te dragen kan zich opgeven via de website www.Woodstock-middelburg.nl.