Vrijmetselaars in De Oostkerk

Wat doen de vrijmetselaars in de Oostkerk?

Vrijmetselaarsloge ‘La Compagnie Durable’ bestaat sinds 1770 en is daarmee de oudste vereniging van Middelburg. De vrijmetselarij is altijd omgeven met een zeker waas van geheimzinnigheid, maar de loge geeft graag openheid van zaken over haar activiteiten.
Op 13 oktober a.s. organiseert de loge daarom een avond voor belangstellenden in de Oostkerk te Middelburg.

Naast algemene uitleg over de vrijmetselarij zal er een lezing worden gehouden door prof. dr. Albert Clement, hoogleraar musicologie aan University College Roosevelt. Zijn lezing is getiteld ‘Symbolen van vrijmetselarij in de Oostkerk’, en zal ingaan op de – soms onverwachte – relaties tussen de Oostkerk en de vrijmetselarij.Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens een forumgesprek. De avond wordt afgesloten met een informeel samenzijn met een borrel.

Ondanks de eeuwenoude traditie is de vrijmetselarij in Nederland een moderne vereniging, die een bron van inspiratie wil zijn. De vrijmetselarij kent geen leerstellingen, stimuleert verdraagzaamheid en streeft naar onderlinge harmonie. Er wordt gezocht naar wat mensen verbindt en getracht weg te nemen wat verdeelt.

De Oostkerk is open vanaf 19:30, de avond begint om 20:00. Bezoekers wordt verzocht tijdig te komen en hun coronatoegangsbewijs te tonen alvorens naar binnen te gaan. De toegang is gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd ter tegemoetkoming van de kosten. Tickets zijn te bestellen via De Oostkerk of bij De Drukkerij.