Vrijwilligersmarkt Middelburg 2022

Op zaterdag 14 mei kunnen organisaties, stichtingen, verenigingen en initiatieven zich presenteren aan het publiek. Van 11.00 tot 16.00 uur wordt de tweede editie van de Vrijwilligersmarkt Middelburg gehouden op de Markt. Organisaties kunnen er vrijwilligers werven, maar ook hun naamsbekendheid vergroten. Tot 1 april kunnen organisaties zich nog aanmelden om deel te nemen. Er is plaats voor 50 organisaties.

Nog plaats
Op de Vrijwilligersmarkt Middelburg kunnen organisaties vrijwilligers werven, maar zeker ook hun naamsbekendheid vergroten. Het Middelburgse publiek kan zo op één dag in een gezellige en in een toegankelijke sfeer kennismaken met diverse vrijwilligersorganisaties.
Het criterium om als organisatie deel te kunnen nemen aan de Vrijwilligersmarkt Middelburg is dat de organisatie zich samen met vrijwilligers belangeloos inzet voor het algemeen nut. Er is nog plaats voor organisaties om zich aan te melden. Dit kan nog tot 1 april via www.welzijnmiddelburg.nl/actueel. Iedere deelnemende organisatie betaalt twintig euro. In ruil daarvoor krijgt de organisatie een kraam op de Markt en wordt er veel promotie gemaakt voor het evenement.

Op verzoek
In 2019 organiseerde Welzijn Middelburg sinds een lange tijd weer een vrijwilligersmarkt op de Markt in Middelburg. Dit was op speciaal verzoek van en in samenwerking met een aantal organisaties, die graag een Middelburgse editie wensten naast de vrijwilligersmarkt die jaarlijks georganiseerd wordt in Vlissingen, samen met HZ University of Applied Sciences en Vrijwilligerspunt Vlissingen. Samen met deze organisaties is een werkgroep gevormd, waarmee de eerste vernieuwde editie is vormgegeven. Er kan worden teruggekeken op een geslaagde eerste editie met een kleine vijftig deelnemende organisaties en enthousiaste bezoekers.
In 2020 en 2021 heeft er geen vrijwilligersmarkt op de Markt plaatsgevonden door de corona maatregelen.