Winterreise vertaald

Winterreise vertaald

Voordracht: Jos de Jonge
Piano: Jan Kreuter

Zaterdag 29 oktober 2022 om 20.00 uur
SmithArt Singelstraat 13 Middelburg
Kaarten: € 15 Verkrijgbaar bij De Drvkkery in Middelburg
en www.tickets.de-drvkkery.nl

Schuberts “Winterreise” vertaald! Dat was de start voor een nieuw project van Jan Kreuter en Jos de Jonge. Zij brachten in 2014 de voorstelling “Schubert in Noot” die eindigde met de vertelling van een vriend van Schubert over een Schubertiade (een avondje met muziek en vermaak) waar Schubert zijn Winterreise presenteerde. Zíjn “Winterreise”, want hij had de 24 gedichten van de cyclus van Wilhelm Müller op geheel eigen wijze op muziek gezet.

De vriend: “Winterreise. Ik herinner me het nog goed. Enthousiast had hij ons uitgenodigd. Hij zou zijn nieuwe werk aan ons voorspelen. Bizar vonden we het, macaber. Een liederenreeks met de melancholie van een aan de bittere winterkou overgeleverde zwerver, over de hardheid en de leegheid van het bestaan. Na afloop voelden we ons akelig . We waren verbaasd, afkerig zelfs. Alleen Der Lindenbaum vond ik mooi.” Het was 1827. Na Schuberts dood in 1828 werden zijn woorden “Let maar op, spoedig gaan jullie dit ook mooi vinden” meer dan bewaarheid. In menig huis werd daarna zijn cyclus met genoegen gespeeld en gezongen. Tot op heden in menige concertzaal.

“Winterreise” bleef beiden boeien. Jan verdiepte zich in de muziek, Jos in de tekst. In 2020 kwam van zijn hand een vertaling tot stand, zowel van de gedichten van Wilhelm Müller als van de wijze waarop Franz Schubert ermee aan de slag is gegaan toen hij de liederencyclus toonzette. Het resultaat sluit nauw aan bij inhoud, metrum en ritme van de oorspronkelijke tekst en is goed zingbaar.

Jan Kreuter en Jos de Jonge nemen u mee op een reis waarin “Winterreise”, een liefdesverhaal met een duidelijk existentiële laag, in de Nederlandse taal op een unieke wijze wordt gepresenteerd. Na een inleiding van beiden over enkele inhoudelijke en muzikale aspecten volgt de presentatie van deze cyclus met afwisselend voordracht zonder dan wel met pianobegeleiding.

Foto 1: Flickr.com