Zeeuwse Klimaatweek 2022 in ZB Middelburg

Slimmer energie opwekken en klimaatbewuster leven en werken. Samen maken we Nederland en dus ook Zeeland steeds duurzamer. De overheid, veel burgers en organisaties dragen hun steentje al bij. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen.

Om nóg meer Zeeuwse burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat heeft de ZB het initiatief genomen om van 31 oktober t/m 6 november de Zeeuwse Klimaatweek te organiseren. We doen dat samen met organisaties en bedrijven in Zeeland. ZB sluit hierbij perfect aan bij de Nationale Klimaatweek die in diezelfde week wordt gehouden.

Een overzicht van de activiteiten is te vinden op https://www.dezb.nl/wat-we-doen/zeeuwseklimaatweek.html.