Zeevonken | Het water stijgt!

Zeevonken | Het water stijgt!

8 februari 19.30 uur

Zeventig jaar geleden braken de dijken. Met 1836 dodelijke slachtoffers werd het voor Nederland de grootste natuurramp van de 20ste eeuw. Deze catastrofe liet groot verdriet en verlies na, gaf ook het huidige Zeeland zijn gezicht én bevat het appèl om toekomst actief onder ogen te zien.

Programma:

Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen, schrijfster van Wij en het water, vertelt over de eeuwenlange strijd tegen het water die de Nederlandse identiteit beïnvloedde.

Schrijfster Corine Nijenhuis vertelt naar aanleiding van haar pas verschenen boek ‘Een nieuwe tijd’ over hoe de Ramp een stempel drukte op het huidige tijdsgewricht.

Studenten watermanagement en docent onderzoekers van de HZ University schetsen met inbreng van het publiek de mogelijke toekomstscenario’s voor onze zuidwestelijke delta.

Troubadour Broeder Dieleman zingt over kreken, Scheldes en verdronken land: zijn geliefde Zeeland. Het publiek wordt uitgenodigd om met de schrijvers, wetenschappers, young professionals, politici en kunstenaars in gesprek te gaan over mogelijke toekomsten en de consequenties voor waterveiligheid, zoet water, energie, voedselvoorziening en leefbaarheid in deze Delta.