Wij zijn De Disclaimer

Op deze pagina kunt u informatie vinden over onder meer aansprakelijkheid en copyright.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website www.wijzijndestad.com en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker. Wij zijn De Stad kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Eigendoms- en gebruikersrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Teksten en foto’s mogen alleen worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt met voorafgaande toestemming van Wij zijn De Stad.

We reserveren het recht om, door gebruikers (user generated content) gepubliceerd materiaal, te controleren en het naar eigen inzicht en discretie te verwijderen. De user generated content mogelijkheden op de website zijn niet bedoeld voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid

De informatie op de website www.wijzijndestad.com is samengesteld met de grootste hoeveelheid van de zorg. Het kan echter nog steeds mogelijk zijn dat verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aanwezig is. Wij zijn De Stad is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door www.wijzijndestad.com of anderszins langs elektronische weg.

Wij zijn De Stad aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Kamer van Koophandel

Wij zijn De Stad is onderdeel van Vereniging Ondernemers Middelburg en deze is statutair gevestigd in Middelburg onder Kamer van Koophandel nummer 40311198.