Wij zijn De Stad met privacy

Privacy-statement stichting Wij zijn De Stad
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Wij zijn De Stad de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

1. Wie zijn wij

Wij zijn De Stad is onderdeel van Vereniging Ondernemers Middelburg en deze is statutair gevestigd in Middelburg onder Kamer van Koophandel nummer 40311198. Vragen of een verzoek indienen kan via mail@wijzijndestad.com.

2. Persoonsgegevens

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens.

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 • Voor- en achternaam
 • (post)adres
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer, factuurnummer (eenmanszaken, VOF’s)
 • Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens
  • We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou verkregen via formulieren via onze website voor o.a. boekingen, aanmeldingen, telefonisch contact , contact via email, aanvinken nieuwsbrief of via social media.

3. Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens.

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Contact
Heb je contact opgenomen per telefoon, e-mail, contactformulier of via social media, dan hebben we van jouw gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jou bericht aan ons. De gegevens bewaren we tot na het doel waarvoor je contact met ons hebt opgenomen.

Nieuwsbrief
Wij zijn De Stad biedt jou de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Wij zijn De Stad jou op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Wij zijn De Stad biedt te allen tijde de mogelijkheid om u voor deze nieuwsbrief af te melden, middels een link in iedere nieuwsbrief die we versturen.

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden, worden daarvoor statistieken verzameld op basis van het e-mailadres. Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden, zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.

We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes
Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je gegevens (bedrijfs- e/o persoonsgegevens) om een gerichte offerte te kunnen sturen. De offerte bewaren we tot na de overeengekomen opdracht of tot annuleren van de offerte. In sommige gevallen valt de offerte binnen de wettelijke administratieplicht en moet deze 7 jaar bewaard blijven om aan te tonen wat vooraf aan de facturering is afgesproken.

Facturatie
Bij facturatie verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de opdracht tot factureren. Dit zijn in ieder geval naam, factuuradres en eventueel e-mailadres als zowel overige gegevens om een correcte factuur te sturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening de betaling komt en wie de rekeninghouder is. Facturen en betaalgegevens worden 7 jaar bewaard zoals de wettelijk administratieplicht verplicht.

Overeenkomst
Voor het nakomen van een overeenkomst zoals o.a. boekingen voor groepsarrangementen, overnachting, stadswandelingen, webshop-bestellingen, deelnemersovereenkomst, (last minute) ticketshop, en/of businessdeskbestellingen hebben we je gegevens nodig om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden bewaard tot nakoming van de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is vestreken. Deze gegevens worden tevens standaard na 12 maanden geanonimiseerd. Mogelijk worden gegevens in bepaalde overeenkomsten doorgegeven aan derden partijen om te kunnen voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Met deze derden partijen heeft Wij zijn De Stad een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gerechtvaardigd belang
In bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken. We zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig is om het doel, waarvoor de gegevens nodig zijn, te bereiken en het gerechtvaardigd belang te waarborgen.

4. Rechten

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je één van deze rechten uitoefenen neem dan contact op met mail@wijzijndestad.com.

Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben en je kan deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen. Recht op intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen (zoals het sturen van een nieuwsbrief). Toestemming voor intrekking van je gegevens wanneer we deze hebben ontvangen voor een bepaald doel waarbij jij toestemming hebt gegeven. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.
Recht op beperking van de verwerking; bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is of wanneer we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.
Recht op bezwaar; je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
*Vanuit het oogpunt van veiligheid en bedrijfscontinuïteit zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken.

5. Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn De Stad heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau die past bij de gegevens die wij verwerken.

6. Welke gegevens worden geregistreerd?

Cookies
Wij zijn De Stad registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Wij zijn De Stad de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het gebruik van Google Analytics.

Naam Cookie    Gebruik                                                Levensduur
_ga
Statistieken  
2 jaar
_gat
Statistieken  
24 uur
_gid
Statistieken  
24 uur


Google Analytics

Google Analytics is een statistiekenservice van Google. Google Analytics gebruikt diverse cookies. Deze cookies bevatten informatie waarmee Google u als bezoeker zou kunnen identificeren.

YouTube
YouTube biedt de mogelijkheid om video’s te embedden op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Aan de hand van de VISITOR_INFO1_LIVE kan YouTube u als bezoeker waarschijnlijk identificeren.

Formulieren
Op verschillende onderdelen van onze websites staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS WordPress (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Alleen mensen die op dit moment werkzaam zijn in die functie hebben toegang tot deze accounts. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Wij zijn De Stad gebruiken authenticatie in twee stappen om in te loggen.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Formulieren en nieuwsbrief-aanmeldingen
Voor formulieren op pagina’s binnen websites van Wij zijn De Stad die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen door het WordPress CMS. Deze staan altijd op servers die door Dondr • web & design & TransIP worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Marketing Groningen heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Social Media
Voor het delen van content van onze website via social media, doormiddel van de buttons naar social media, lees de privacyverklaring van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • YouTube
 • Vimeo
 • Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Doorgifte van gegevens

We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers;

 • Hosting van onze website via Dondr • web & design
 • CMS systeem WordPress
 • Boekhouder/ Accountant
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen buiten de EU.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, omdat we bijvoorbeeld een andere werkwijze gaan hanteren. We zullen een eventuele nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.


Dit privacy statement is voor het laatst aangepast en gepubliceerd op d.d. 12 november 2020.