Zeeuwse Concertzaal

De Zeeuwse Concertzaal in Middelburg vormt al meer dan een eeuw een zeer belangrijke schakel in het Zeeuwse muziekleven, niet in de laatste plaats vanwege haar bijzondere akoestische kwaliteiten.

De missie van de Zeeuwse Concertzaal is het verbinden en verrijken van mensen middels een hoogwaardig aanbod van hedendaagse en klassieke muziek. Het is tevens de vaste plaats voor muziekbeoefening voor amateurgezelschappen en het Zeeuws Orkest.

Visie

De Zeeuwse Concertzaal wil een breed publiek, jong en oud en enthousiasmeren voor klassieke en hedendaagse muziek met een uitdagende, en spraakmakende programmering met een (boven)regionale aantrekkingskracht. Het wil de unieke, akoestische kwaliteit van de concertzaal inzetten voor een groot publiek en als plaats voor muziekbeoefening en registraties. Ontmoeting, inspiratie en innovatie zijn belangrijke sleutelwoorden. Het gaat duurzame samenwerkingsverbanden aan met culturele en maatschappelijke partners.