Aan prijzen en verkiezingen besteden we graag aandacht, maar we zijn wel altijd op ons hoede. Je moet bijvoorbeeld wel weten wie een verkiezing organiseert, wat de criteria zijn, en…