Je kan er lang en kort over praten, maar we zijn gewoon nog net zo als de jongetjes die we vroeger waren. Als we veel politie zien, of veel voertuigen,…