array(1) {
  [0]=>
  int(7420)
}

Corona-update: Gemeente Middelburg komt met ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers en verenigingen

Top. Ook Gemeente Middelburg komt, in verband met de coronacrisis, met ondersteuningsmaatregelen voor lokale ondernemers. VVD Middelburg had schriftelijke vragen gesteld. De belangrijkste voor ondernemers:

 

Vraag: De VVD vindt dat we Middelburgse ondernemers en verenigingen zoveel mogelijk moeten steunen door hen uitstel te geven. Is de gemeente bereid ondernemers en verenigingen uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (OZB, Reclame-, Precario- en Toeristenbelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Wat is hierin (on)mogelijk.

 

Antwoord: Het college stelt zich op het standpunt dat de Middelburgse ondernemers en verenigingen moeten worden ondersteund en stelt de volgende maatregelen voor:

 

1. De gemeente neemt in elk geval de eerste 3 maanden geen verdergaande maatregelen als het gaat om de invordering van reeds opgelegde belastingaanslagen die ten behoeve van bedrijfsmatige eigendommen zijn opgelegd;

 

2. De gemeente legt de eerste 3 maanden geen nieuwe belastingaanslagen op.

 

Wat houden deze maatregelen in?

 

De eerste maatregel houdt in dat bedrijven hun aanslag desgewenst kunnen betalen binnen de gestelde termijnen, maar als ze dat niet doen dan worden de eerste 3 maanden geen aanmaningen en/of dwangbevelen opgelegd. Volledigheidshalve benadrukken wij dat dit voor de gemeentelijke belastingen geldt en niet voor eventueel opgelegde privaatrechtelijke facturen.

 

Als een bedrijf normaliter betaalt via automatische incasso dan wordt deze niet stopgezet indien het bedrijf besluit de termijnen de eerste 3 maanden te storneren. In dat geval zal het openstaande bedrag in de resterende 7 termijnen worden geïncasseerd.

 

Deze maatregel geldt alleen voor belastingaanslagen die zijn opgelegd voor bedrijfseigendommen over het jaar 2020. Als er naast de bedrijfseigendommen ook particuliere eigendommen worden belast op dezelfde aanslag valt dit eveneens onder deze maatregel.

 

Het reguliere invorderingsbeleid geldt ook voor alle aanslagen aan particulieren en bedrijven die in 2019 en eerder zijn opgelegd en nog niet voldaan.

 

De tweede maatregel geldt voor alle nieuwe aanslagen die aan particulieren en bedrijven moeten worden opgelegd. Deze aanslagen worden de eerste 3 maanden niet opgelegd. Ook hier geldt: privaatrechtelijke facturen worden wel opgelegd, op het moment dat deze door de gemeente aan de Belastingen worden aangeleverd.

 

Meer lezen:

 

https://middelburg.raadsinformatie.nl/modules/4/schriftelijke%20vragen/568494

 

NB: Het college heeft vandaag hierover een besluit genomen. Omdat dit digitaal is gebeurd, is gezien de bijzondere omstandigheden de brief niet fysiek ondertekend.

Volgende verhalen

Afbeelding #000 voor het verhaal Tweede update corona VOM en Gemeente Middelburg, 19 maart 2020
Tweede update corona VOM en Gemeente Middelburg, 19 maart 2020

Goedemorgen! Deze donderdag beginnen we met de tweede corona-update voor ondernemers, vanuit de Vereniging Ondernemers Middelburg. De eerste alinea komt uit een mail van Gemeente Middelburg, over het aanvragen van […]

19 mrt 2020
Afbeelding #000 voor het verhaal Corona-update 19 maart: geloof niet alles wat je hoort of leest
Corona-update 19 maart: geloof niet alles wat je hoort of leest

Nee, we willen niemand de les lezen. Verwarring, onzekerheid, en angst: er is geen ontkomen aan in deze rare periode. Maar hoe tegenstrijdig en ingewikkeld de tsunami aan informatie soms […]

19 mrt 2020
Afbeelding #000 voor het verhaal Corona-update: Stadsfeesten Middelburg 2020 afgelast
Corona-update: Stadsfeesten Middelburg 2020 afgelast

Het is even jammer als begrijpelijk, maar ook de Stadsfeesten Middelburg gaan dit jaar niet door. Er was al veel in gang gezet, maar het is gewoon niet anders… De […]

19 mrt 2020