Geplaatst op 24 oktober 2018

De geredde Oostkerk

Fijn he, dat nieuws over de Oostkerk? Van de website van Provincie Zeeland:

“Voor het behoud en de herbestemming van de Oostkerk wil de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM), deze overdragen aan de Stichting Monumenten Bezit (SMB). De SMB vraagt hiervoor een bijdrage van 2 miljoen euro. De PGM en de gemeente Middelburg dragen ieder € 500.000 bij. De Stichting Monumenten Bezit maakt € 500.000 vrij voor de Oostkerk.

Ook de Provincie Zeeland is gevraagd € 500.000 bij te dragen. Gedeputeerde Staten hebben besloten € 500.000 toe te kennen aan de Stichting Monumenten Bezit voor het behoud voor de lange termijn en de herbestemming van de Oostkerk. Hiermee wordt de Oostkerk op een professionele manier langdurig in stand gehouden en wordt in het verlengde daarvan een duurzame bestemming gerealiseerd.”

De volledige beslisnota kun je lezen in een PDF.

Gerelateerd:

wijzijndestad.com/verhalen/?term=oostkerk


Delen op