array(1) {
  [0]=>
  int(34469)
}

Decathlon misschien toch niet naar Middelburg?

We lezen van alles over Decathlon. Het ging altijd om grote vestigingen aan de rand van steden, maar het bedrijf komt geleidelijk tot andere inzichten. Openingen van kleinere winkels in stadscentra, zoals in Eindhoven, zijn opeens de nieuwe realiteit. Ook in buitenland (zie bijvoorbeeld http://www.morgenweb.de/mannheim/mannheim-stadt/decathlon-in-mannheim-schliesst-zum-15-oktober-1.2991133).

Maar hoe zit het nu met de komst van de zaak naar Middelburg? Daarover zijn vragen gesteld aan B&W en die hebben daar inmiddels een memo over gepubliceerd. Wat wij ervan begrijpen is dat de bouw van Decathlon niet van de baan is, maar voorlopig ook nog niet in gang wordt gezet. Er zijn ook nog andere partijen in het spel. Partijen die meepraten maar dingen willen verkopen. Of zoiets dan toch he?

Willemien Treurniet van de CU twitterde daar gisteren over: “Ik verwacht een memo waarin gemeld wordt, dat Decathlon niet komt……”

Die memo is er nu. Voor de liefhebbers de tekst hieronder:

Geachte leden van de raad,

aanleiding

Op 2 maart van dit jaar heeft de Raad van State het bestemmingsplan ZEP en de omgevingsvergunning bouwen voor Decathlon goedgekeurd. Daarmee werden bestemmingsplan en omgevingsvergunning onherroepelijk.

informatie

Het ontwikkelingsproces heeft langer geduurd dan partijen (Decathlon, Propertize en TCUC) hebben voorzien. Waar in 2012 door deze partijen nog gedacht werd aan een eenvoudige en korte ruimtelijke procedure, werd het een langdurig proces dat in maart 2016 werd afgerond.

Na afloop van de planologische procedure zijn Decathlon en Propertize in gesprek gegaan over de nadere voorwaarden waaronder de winkel van Decathlon op ZEP zou worden gerealiseerd. De gemeente heeft deze gesprekken gefaciliteerd. Tijdens deze gesprekken kwam het college tot de conclusie dat de inzichten van Decathlon over de juiste winkelformule en expansiestrategie voor Nederland waren gewijzigd. Dit inzicht hield in: niet langer eigendom verkrijgen maar huren en eerst het concept voor de winkel in Middelburg door ontwikkelen. Daarbij stemt Decathlon zijn vestigingsbeleid voortdurend af op de ontwikkelingen in de markt.

De gesprekken tussen Decathlon en Propertize BV duren tot op de dag van vandaag voort. Propertize is gesprekspartner en niet de formele ontwikkelaar TCUC. Propertize is als hypotheekhouder en financier van de ontwikkeling Decathlon wel de feitelijke beslisser op ZEP. TCUC is een project BV zonder middelen.

Propertize BV bereidt nu de verkoop van het park ZEP voor, naar verwachting zal het nog dit jaar in de verkoop worden gezet. Daarbij blijft vestiging van Decathlon op ZEP een belangrijke meerwaarde bij de verkoop. Verkoop betekent ook dat er nog geen zicht is op een concrete openingsdatum van Decathlon, aangezien de (nieuwe) eigenaar van ZEP dan eerst tot ontwikkeling van een winkelunit moet overgaan en met Decathlon overeenstemming moet vinden over de voorwaarden.

rol gemeente

In het planologische proces is de gemeente faciliterend geweest. Na de uitspraak van de Raad van State, maar zeker nu verkoop aan een landelijke belegger op handen is, trekt het college de conclusie dat zijn rol in het proces om te komen tot een Decathlonwinkel is uitgespeeld.

Tijdens de gesprekken tussen Decathlon en Propertize over realisatie van een winkel op ZEP, is door de ontwikkelaar(TCUC) verzocht de legeskosten op te schorten totdat de winkel daadwerkelijk zal worden gebouwd. Dit verzoek is ingewilligd. Daarmee is inning op termijn gezet. Het college zal met Propertize als grootste financier van de ontwikkeling van Decathlon overleggen om reeds nu tot afwikkeling van de legeskosten over te gaan.

Uit gesprekken die met Decathlon zijn gevoerd blijkt dat het bedrijf zich nog steeds wil vestigen op ZEP, hetgeen betekent dat er uitzicht blijft op realisatie van een Decathlon winkel. Daarmee is wat het college betreft ook de vraag beantwoord of de gemeente de omgevingsvergunning bouwen moet intrekken. Het college is van mening dat de vergunning niet moet worden ingetrokken. Uit constante jurisprudentie blijkt dat een omgevingsvergunning pas na twee jaar mogelijk zou kunnen worden ingetrokken. Intrekking na 7 maanden is dus voorbarig en juridisch onhoudbaar. Over twee jaar zal het college, indien nog relevant, een nieuwe afweging maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Middelburg,

Tags

Volgende verhalen

Afbeelding #000 voor het verhaal Sereen Middelburg
Sereen Middelburg

Foto: Lothar Post

5 nov 2016
Afbeelding #000 voor het verhaal Op bezoek bij ‘Samenwerken met je paard’ in Middelburg
Op bezoek bij ‘Samenwerken met je paard’ in Middelburg

Paarden zijn prachtige dieren, maar ze zijn ook groot. En sterk. En wat de kenners er ook over zeggen: wij denken dat paarden ook de baas zijn, als ze daar […]

6 nov 2016
Afbeelding #000 voor het verhaal Moeten we allemaal weten wat de straat weet?
Moeten we allemaal weten wat de straat weet?

Soms twijfelen we. We zijn geen ‘pers’, maar we zijn wel dol op nieuwtjes en eerlijk is eerlijk: we horen veel meer dan we hier schrijven. Over een pand dat […]

6 nov 2016