Geplaatst op 11 december 2015

Een gratis ebook uit 1857: ‘De Gestichten en Openbare Gebouwen van Middelburg’

Als je het leuk vindt om wat meer te leren over de geschiedenis van Middelburg, en je ook geen hekel hebt aan lezen, dan kunnen wij jullie nog wel een paar mooie (en gratis) oude boeken aanbevelen. Een pareltje is bijvoorbeeld het boek ‘De Gestichten en Openbare Gebouwen van Middelburg’, dat werd geschreven door A.A. Fokker en J.C. de Man, en werd uitgegeven in 1857. Je vindt het boek onder meer in de catalogus van de British Library (!) waar je het kunt bekijken én downloaden via:

access.bl.uk/item/pdf/lsidyv36d7725f

Het boekje staat vol fraaie beschrijvingen van onder meer de kazerne, het Gasthuis, de schuttershoven, de kerken enz. Het taalgebruik is heerlijk. Een passage die je doet glimlachen en fronsen is bijvoorbeeld:

“Valt het dus van den eenen kant niet te ontkennen, dat Middelburg binnen zijne wallen en ook rondom zich overvloedig gelegenheid geeft om frissche lucht in te ademen — voor zoo verre die namelijk in deze stad frisch heeten mag — van den anderen kant mag men het niet ontveinzen,dat buiten de stad geen „volkstuin”bestaat, die behalve zijne geurige bloemen, aangename dreven en gezonde luchtstroomen, tot streeling en verlevendiging van gemoed, zintuigen en ademhaling, ook nog zijne overdekte gaande rijen bezit, waaronder de vermoeide wandelaar schuilen kan, wanneer een al te frissche lucht of een al te veel verkoelde bodem hem bevreesd doet zijn voor de in dit oord zoo gewantrouwde avondlucht.

Bij aldien echter zulk eene uitspanningsplaats al bestond,dan zou zij tevens toegankelijk moeten zijn voor minder gegoede ingezetenen; voor hen wier middelen niet toelaten zich zulk genot voor geld teverschaften, is de kans al zeer gering,dat zij zich te dezer stede ooit in een volkstuin zullen kunnen verlustigen.”

Heerlijk!

Afbeelding Kloveniersdoelen 1696: collectie TU Delft

Tags:

Delen op