array(6) {
 [0]=>
 int(10709)
 [1]=>
 int(10835)
 [2]=>
 int(39379)
 [3]=>
 int(16738)
 [4]=>
 int(10713)
 [5]=>
 int(27351)
}

Helaas: weer geen Middelburgse Kermis dit jaar

Helaas. Ook in 2021 zal er geen kermis zijn op de Markt en Plein 1940 in Middelburg. Als uitleg delen we graag de brief die de kermisexploitanten hebben ontvangen van gemeente Middelburg:

Beste kermisexploitanten,

Geen Kermis Middelburg 2021

Wij moeten jullie hierbij helaas meedelen dat burgemeester en wethouders van Middelburg vandaag hebben besloten dat de Kermis Middelburg 2021 (6 t/m 12 augustus) net als vorig jaar geen doorgang zal vinden.

Toelichting

Aan de hand van de versoepelingen van de coronamaatregelen en de stappen in het landelijke Openingsplan van het kabinet hebben wij uitgebreid onderzocht of en in hoeverre er in Middelburg in augustus kermis zou kunnen plaatsvinden. Op zich geeft het vooruitzicht van Stap 4 per 30 juni aan dat evenementen, waaronder kermissen, weer toegestaan zijn. Echter, er zijn enkele mitsen en maren die in Middelburg spelen en die voor ons college van burgemeester en wethouders helaas de doorslag geven:

– Nog steeds coronamaatregelen
We hebben nu en ook bij verdere versoepelingen in augustus, nog steeds te maken met coronamaatregelen waarmee bij het plaatsen en exploiteren van de kermis rekening moet worden gehouden: Kermis mag alleen met een bezoekersnorm van 1 bezoeker per 10 m² en overal moet de 1,5 meter afstand-regel worden nageleefd.

– Te weinig ruimte voor de verschillende publieksstromen
De kermis is een zogenaamd doorstroom-evenement, dat in Middelburg in de vrij toegankelijke openbare ruimte plaatsvindt. In die ruimte, dus ook op en bij het kermisterrein, is er dan een mix van veel voetgangers; kermisbezoekers, winkelend publiek, toeristen, bewoners, enz. Zeker in de kermisperiode in het toeristisch hoogseizoen is het heel druk in de Middelburgse binnenstad. Vooral de Markt is een belangrijk “knooppunt” in de voetgangersstromen. Zeker in de tijd met corona-(afstand)maatregelen is het cruciaal dat op deze drukke locaties voldoende ruimte is voor iedereen.

– Kermis op gebruikelijke locaties (Markt, Plein 1940) niet mogelijk
Onderzocht is of de kermis in Middelburg op de gebruikelijke locaties in de binnenstad (de pleinen Markt en Plein 1940) kan plaatsvinden en of dan voldaan kan worden aan de bovengenoemde voorwaarden en maatregelen. Dat blijkt helaas niet het geval te zijn. Het is onmogelijk om in de krappe ruimte, die dan grotendeels wordt ingenomen door kermisattracties, voldoende vrije ruimte te behouden voor looproutes/ loopstromen. Ook kan dan de doorgang en toegankelijkheid voor hulpverlening(voertuigen) op vitale locaties niet worden gegarandeerd.

– Geen andere – geschikte of beschikbare – locatie(s) voor kermis
Ook is onderzocht of de kermis dan wellicht (eenmalig) op een andere locatie in de gemeente mogelijk is, waar meer ruimte en mogelijkheid is om goed en verantwoord kermis te houden en te voldoen aan de voorwaarden en normen met betrekking tot corona. Zo’n locatie is echter niet voorhanden of niet meer op zo korte termijn te regelen.

– Tijdsdruk
Verder speelt de tijdsdruk ons parten. Eerst waren er nog coronamaatregelen van kracht zonder uitzicht wanneer welke versoepelingen er te verwachten waren. Nu die versoepelingen er aan zitten te komen, is de tijd feitelijk te kort om nog te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (versoepelingen) en om alle voorbereidingen te treffen voor een kermis met toepassing van de dan geldende coronamaatregelen, zoals de bezoekersnorm en afstand-regel.

Begrip voor teleurstelling
Wij stellen vast dat er door de nog steeds geldende corona-beperkingen en de beperkte (openbare) ruimte in Middelburg sprake is van overmacht, waardoor ook in 2021 helaas geen Kermis Middelburg mogelijk is.

Daarbij willen wij benadrukken dat wij beseffen dat het niet doorgaan van de Kermis Middelburg 2021 voor u heel erg vervelend en teleurstellend is, temeer daar u al lange tijd erg weinig mogelijkheid hebt om te doen wat u wilt doen: uw kermisattractie(s) exploiteren en inkomsten genereren. Bij voorbaat hebben wij dan ook begrip voor uw teleurstelling.

2022
Dit bericht is in eerste instantie bedoeld om jullie snel te informeren over het – niet – doorgaan van de Kermis Middelburg 2021. Over hoe het verder moet richting de kermis 2022, onder andere met – de voortzetting van – de 1-jarige en 3-jarige standplaats-gunningen (nog uit 2020), ontvangen jullie bericht op een later moment.

Volgende verhalen

Afbeelding #007 voor het verhaal De start van de Keti Koti Huiskamerdialogen in de ZB
Keti Koti Dialoogtas 2021

Keti Koti Tafel Community Zeeland biedt net als vorig jaar een tas aan met ingrediënten voor een Antilliaanse/Surinaamse maaltijd en een goed gesprek in de vorm van prikkelende dialoogvragen. Zo […]

16 jun 2021
Afbeelding #012 voor het verhaal Bib’s Middelburg trekt tijdelijk in bij overbuurtjes Start with Dirt
Bib’s Middelburg trekt tijdelijk in bij overbuurtjes Start with Dirt

Hè? Is Bib’s nu aan het verhuizen vandaag? Dat klopt, beste mensen. Lisanne en haar medewerkers verhuizen naar de overkant. Ze trekken in bij de buurtjes, Start with Dirt. Het […]

16 jun 2021
Afbeelding #001 voor het verhaal Middelburg Projectstad
Middelburg Projectstad

Wij zijn de projectstad! Het is een woensdag vol Middelburgse persmomentjes. Die gaan we niet allemaal af natuurlijk, maar het is wel aardig om ze even te benoemen. We waren […]

16 jun 2021