Geplaatst op 07 januari 2018

Het Verdartelde Middelburg

O, dartele burgery van myne Vaderstad
Durft gy tot hoon van God in spyt van zyne slagen
U even of ’t u al voor wind en stroom ging dragen?
Zeg op wat grond is dus uw quistzucht uitgespat?

(Uit Het Verdartelde Middelburg, in Stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert, 18e eeuw)

Foto: Hanneke Lucasse


Delen op