Geplaatst op 11 september 2018

Leo Hannewijk naar Zeeuwse Concertzaal, mét plannen voor de Oostkerk

Achter de schermen van de stad gebeurt er veel meer dan we weten, dat hoort er gewoon bij. Soms zijn er al plannen en wordt er later geschoven met vastgoed, soms is het precies andersom. We krijgen maar al te vaak vragen over zulke dingen, maar die grotere projecten worden vaak omgeven door mist. Dan kunnen wij ook alleen maar gissen naar de werkelijke toedracht.

Een voorbeeld daarvan? De panden aan Achter de Houttuinen. Van het oude winkelcomplex weten we alleen dat een projectontwikkelaar plannen had of heeft voor seniorwoningen, maar wat de status ervan is? Het oude pand van Scoop is ook al lang verkocht, maar dan weer aan andere mensen. En het politiebureau verdwijnt op termijn ook. Wordt het een logisch geheel? Ligt er al een totaalplan? Misschien zouden we het uit kunnen zoeken, maar we wachten het maar gewoon af, net als als het hele verhaal over de huisvesting van alle studenten, de herbestemming van de Sint Jorisdoelen, enzovoort.

En met een beetje geduld worden dingen vanzelf duidelijker. Neem nu de Oostkerk. Daar gaan al jaren allerlei geruchten over, maar het enige zichtbare tot nu toe is dat de samenwerkende kerken zich herpositioneren en vastgoed afstoten of juist aankopen, al dan niet in samenwerking met grotere partijen. Maar wat gaat er nu gebeuren met die mooiste van alle kerken? Dat begint nu duidelijk te worden.

Twee maanden geleden, toen we op bezoek waren bij Ramon de Nennie, hoorden we Leo Hannewijk al vertellen dat hij betrokken was bij de plannen voor de Oostkerk, maar dat hij eerst nog met een heleboel partijen en personen rond de tafel moest, voordat hij daar meer over kon vertellen. Zoals bekend vertrekt Leo na al die jaren bij Film by the Sea, maar gaat hij nog niet op zijn lauweren rusten. Daar op de Herengracht vertelde hij ook dat hij elders in Nederland aan de slag kon, maar graag in Zeeland wil blijven.

Nou, dat doet hij dus inderdaad. De PZC meldt dat Leo interim-directeur van de Zeeuwse Concertzaal wordt, iets dat je niet los kunt zien van het Oostkerkverhaal. Die kerk zou een ‘culturele hub’ moeten worden. In het artikel vertelt een enthousiaste Leo dat hij de kerk ziet als een zaal met veel mogelijkheden, die goed gecombineerd kan worden met de activiteiten van de Concertzaal om de hoek. Hij vindt dat de gebouwen beter benut zouden kunnen worden, door zowel het bedrijfsleven als culturele organisatie.

Het plan is dat de twee locaties elkaar gaan versterken. In het plan van Leo richt de concertzaal zich nog steeds op concerten, en de Oostkerk meer op beeldende kunst, met ook literaire bijeenkomsten en af en toe een concert. Hij zoekt in dat kader ook nog eens de samenwerking met Schouwburg Middelburg. Uit het artikel:

‘De samenwerking moet een forse impuls geven aan het gebied. ,,Ik heb het woord Theaterkwartier al gehoord. De gemeente heeft Montmartre als voorbeeld genoemd. Dat is wat hoogdravend, maar het is een enorm interessant gebied, pal tegen het centrum van Middelburg aan.”‘

We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe concreet dit allemaal al is. Daar schijnt hij vandaag in zijn interview met Adriaan van Dis meer over te gaan vertellen. Maar wij vinden het persoonlijk mooi dat deze man weer dingen in Middelburg komt doen. Hij was hier een sleutelfiguur in het culturele leven van de jaren 80 en 90, vooral rondom de cinema’s en gekoppelde evenementen, nu komt hij terug met al zijn ervaring.

Artikel PZC (soms premium, soms ook weer niet):

www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/leo-hannewijk-wordt-interim-directeur-zeeuwse-concertzaal~a2499326/

Gerelateerd:

wijzijndestad.com/verhalen/voormalige-sterrenwacht-en-oude-mannen-en-vrouwenhuis-in-middelburg-allebei-verkocht/

wijzijndestad.com/verhalen/voormalige-sterrenwacht-en-oude-mannen-en-vrouwenhuis-in-middelburg-allebei-verkocht/

wijzijndestad.com/verhalen/de-middelburgse-filmtheaters-in-de-jaren-80-op-fotos-van-jan-koole/


Delen op