Geplaatst op 08 mei 2020

Meer ruimte! Hoe Middelburg werkt aan ‘een 1,5 meter proof binnenstad’

Hoe tof is dit! Het plan/voorstel ‘Help de Horeca in Middelburg de crisis door’, van Jochem Verhaard en Emilie Sturm, is, na terugkoppeling door Koninklijke Horeca Nederland, erg goed ontvangen door de Gemeente Middelburg.
 
Hoe het er allemaal preciés uit gaat zien wordt in de komende weken uitgewerkt, maar feit is dat de Gemeente wil meewerken aan de beschikbaarstelling van veel meer ruimte op de pleinen van de stad, en zich soepeler zal opstellen als het gaat om regelgeving etc.
 
Woensdagavond hoorden we het goede nieuws al van Emilie en Jochem zelf, nu zijn we ook bijgepraat door de VOM, die het een dezer dagen ook zelf zal communiceren in de nieuwsbrief.
 
Het faciliteren van meer ruimte voor de Middelburgse horeca staat niet op zichzelf. De VOM overlegt vanaf nu wekelijks met de betrokken wethouders over dat wat ze ‘De 1,5 meter proof binnenstad’ noemen. Dat verhaal omvat veel meer dan de horeca alleen.
 
Ook wat dat betreft zullen de details nog volgen in latere updates, maar we kunnen alvast melden dat (het creëren van) meer ruimte het belangrijkste uitgangspunt is. Zo zullen er bijvoorbeeld allerlei maatregelen worden genomen om de overlast van het wildparkeren van fietsen te verminderen, door het parkeren in goede banen te leiden m.b.v. stewards. Plein 40 wordt fietsvrij, alternatieven worden onderzocht. Mede daardoor ontstaat er meer ruimte voor terrassen.
 
Verder worden bijvoorbeeld de plantenbakken in de Langeviele tijdelijk verwijderd en opgeslagen, om ook de ruimte en veiligheid voor voetgangers te vergroten. Er wordt ook uitgezocht of verkeer op andere plekken in de stad tijdelijk anders gestuurd kan worden.
 
Nog een belangrijk punt is het aansturen om meer spreiding van het winkelend publiek. Ondernemers wordt gevraagd te gaan werken met verlengde openingstijden. Daar komen we hier natuurlijk ook nog uitgebreid op terug, tegen de tijd dat het zover is.
 
Kortom: er gaat van alles gebeuren, ten eerste om de bezoekers van de stad in staat te stellen binnen alle kaders toch te kunnen genieten van de binnenstad van Middelburg. Ten tweede om de ondernemers te helpen zonder dat de stad drukker wordt dan wenselijk. Zo kan iedereen de stad bezoekt zich veilig blijven voelen.
 
Een en ander wordt ook nog gekoppeld aan gepaste campagnes, eerst op lokaal niveau, later deze zomer voor een breder publiek. Ook dat komt gauw terug op Wij zijn De Stad.
 
Kortom: achter de schermen gebeurt van alles. Dat gaan we binnenkort vóór de schermen terugzien. Voor je het weet is het juni tenslotte. Daar kun je als stad maar gewoon klaar voor zijn.
 
Onnodig te zeggen dat ook nu geldt, júist nu, dat we dat alleen voor elkaar krijgen als we samenwerken, allemaal een beetje water bij de wijn doen, flexibel zijn. Daar kun je niemand toe verplichten, maar wij hopen oprecht dat het gaat lukken.
 
Wij zijn De Stad, weet je!
 
Foto Middelburg 2017: Zuidwest 10
 
Zie ook:
 

Delen op

Met elkaar houden we de stad open.
#bewustmiddelburg

Bekijk snel alle maatregelen voor de binnenstad van Middelburg. Met elkaar houden we de stad open.
Alle informatie is te vinden op deze pagina.

Bewust Middelburg