array(7) {
 [0]=>
 int(46103)
 [1]=>
 int(46102)
 [2]=>
 int(46106)
 [3]=>
 int(46107)
 [4]=>
 int(46108)
 [5]=>
 int(46105)
 [6]=>
 int(46104)
}

Middelburg Projectstad

Wij zijn de projectstad!

Het is een woensdag vol Middelburgse persmomentjes. Die gaan we niet allemaal af natuurlijk, maar het is wel aardig om ze even te benoemen.

We waren zojuist bij Cityhotel Wood, waar wethouder Chris Simons en Roel Clement van Agrisnellaad B.V. een nieuwe laadpaal officieel in gebruik hebben hebben genomen. We citeren uit het persbericht:

“Om aan de groeiende vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s te blijven voldoen is er naast Allego behoefte aan een tweede leverancier en exploitant van laadpalen voor elektrische auto’s. Hiervoor is de gemeente Middelburg een overeenkomst aangegaan met Agrisnellaad B.V. De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe, en daardoor ook de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. […] Op basis van prognoses van de behoefte aan laadvoorzieningen in Middelburg is aangetoond dat deze trend zich voortzet. Tot 2025 zijn er ongeveer 300 laadpunten nodig in de stad.”

Aan het eind van de ochtend is ook ‘de officiële start van de uitvoering werkzaamheden Kanaalweg en Stationsgebied’, door wethouder Chris Dekker en Toine Poppelaars van Scheldestromen Waterschap. We citeren weer uit een persbericht:

“Een voorbeeldproject is de herinrichting van de Kanaalweg en het Stationsgebied in Middelburg. Het werk bestaat uit de herinrichting van het Stationsplein met aansluiting op de gerenoveerde Stationsbrug, de aansluiting van de studentenhuisvesting op Kanaalweg en de aanpak van de slechte kwaliteit van de voet- en fietspaden vanwege de wortelopdruk. De aanpak van dit gebied maakt onderdeel uit van een plan om negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan.”

Wat men dan precies gaat doen? Komt ‘ie:

“Allereerst gaan we ontharden. Om het groenoppervlak te vergroten wordt de verharde strook tussen de bestaande bomenrij langs het kanaal ingericht als groenstrook. Ook de opstelruimten voor afslaand verkeer voor het station (nu niet meer als zodanig in gebruik) en de strook tussen fietspad en rijbaan worden ingericht als groenstrook. Ook de strook tussen de bestaande bomen voor het station wordt als groenperk ingericht. Per saldo kunnen we hiermee een oppervlak van circa 2700 m2 ontharden.

Daarnaast treffen we een aantal maatregelen om het gebied te verkoelen. De groeiplaatsen van de bestaande bomen langs het kanaal worden verbeterd. Hierdoor nemen de bomen in omvang toe en wordt de schaduwwerking vergroot. Daarnaast planten we extra bomen voor het station om tot meer schaduwwerking te komen. Door van het bestaande glazen dak van de bushalte een groen dak te maken en de kantineruimte voor buschauffeurs te voorzien van groene wanden, creëren we hier verkoeling.

Tot slot hebben we aandacht voor de verbinding met binnenstad. Alle monumentale gebouwen in de binnenstad zijn omzoomd met een speciaal type bestrating: de zogenaamde Middelburgse mix. Door ook rond het (binnenkort te renoveren) stationsgebouw deze bestrating toe te passen, maken we het gebouw herkenbaar onderdeel van de binnenstad(sbeleving). We kiezen, in lijn met de visie Kanaalzone, verder voor behoud van de bestaande verharding langs het kanaal.”

Meer over Cool Towns op https://www.middelburg.nl/cool-towns

Maar we zijn nog niet klaar! Vandaag om 15.00 uur gaat ook wethouder Carla Doorn van Gemeente Middelburg op pad. Zij verricht de officiële opening van het graffitiproject ‘Jongeren kleuren Middelburg, in de fietstunnel onder de Schroeweg, naast hotel Arneville. Hierbij is ook de initiatiefnemer vanuit de gemeenteraad, Ed de Graaf, aanwezig.

Meer over dát project op https://www.middelburg.nl/de-jeugd-geeft-middelburg-kleur

Foto’s: persmoment laadpalen Cityhotel Wood.

Volgende verhalen

Afbeelding #010 voor het verhaal Heropend! Beelden uit de geschiedenis van Spar Beeke in de Stromenwijk
Heropend! Beelden uit de geschiedenis van Spar Beeke in de Stromenwijk

Hoera! Een uurtje geleden is Spar Beeke, aan het Westerscheldeplein in de Stromenwijk, feestelijk heropend, na een ingrijpende verbouwing van twee weken. Wij mochten gisteren alvast een kijkje komen nemen, […]

17 jun 2021
Afbeelding #028 voor het verhaal Heropend! De nieuwe Spar van de familie Beeke in Middelburg
Heropend! De nieuwe Spar van de familie Beeke in Middelburg

Tadáá! En hier is dan ook de nieuwe winkel van Spar Beeke Middelburg. Het is met recht een metamorfose geworden. Of zoals Cor Beeke grijnsde: “alleen de vloer is eigenlijk […]

17 jun 2021
Afbeelding #000 voor het verhaal Boutique Hotel The Roosevelt krijgt waardering van Tripadvisor
Boutique Hotel The Roosevelt krijgt waardering van Tripadvisor

Dat verdient een bloemetje! Gisteren kreeg Martin van der Louw, eigenaar van Boutique Hotel The Roosevelt, een mooi boeket  cadeau van het college van B&W, uit handen van wethouder Chris […]

17 jun 2021