Geplaatst op 13 november 2018

Nieuw beleid voor papier- en glasafval in Middelburg Centrum

We hoorden het een tijdje geleden al waaien, maar nu lezen we het ook op de pagina van De Faam Walcheren en van Gemeente Middelburg: de gemeente stopt op 1 januari 2019 met het ophalen van karton en oud papier in de binnenstad. Uit de memo van de gemeente:

“De papierinzameling is een gratis dienstverlening die al vele jaren als service aan de middenstand wordt
geboden. In een grijs verleden is de inzameling als service gestart. De kosten wogen tegen de baten op en
de middenstand werd geholpen. Een markttaak als overheid gratis uit voeren is echter wettelijk niet
toegestaan. Winkeliers buiten de binnenstad kunnen bovendien van de gratis regeling geen gebruik maken.”

De horeca wordt daarnaast verzocht voortaan zelf de afvoer van glas te regelen. Met name de container op Plein 1940 is vaak overvol. Als dat nog een paar keer gebeurt zal de gemeente die container helemaal verwijderen.

De memo met een toelichting is te vinden in het raadsinformatiesysteem.

Update 14 november 2018: het is goed om te weten dat de Vereniging Ondernemers Middelburg (VOM) hierover in gesprek is met de gemeente. Volgende week overlegt voorzitter Frank Bijleveld met wethouder Simons en betrokken ambtenaren over mogelijke oplossingen, zowel voor het papier- als voor het glasafval. Er liggen wettelijk gezien inderdaad ook verplichtingen bij ondernemers. Ook daarom wordt bekeken wat er gezamenlijk gedaan kan worden. In de memo geeft de gemeente ook aan daarover mee te willen denken.


Delen op