array(10) {
 [0]=>
 int(59735)
 [1]=>
 int(59733)
 [2]=>
 int(59734)
 [3]=>
 int(59732)
 [4]=>
 int(59740)
 [5]=>
 int(59741)
 [6]=>
 int(59736)
 [7]=>
 int(59738)
 [8]=>
 int(59739)
 [9]=>
 int(59737)
}

Over Brigdamme, de boerenopstand van 1672 en de dichtende schavuit Beronicius

Als we ze bezoeken beseffen we keer op keer hoe slecht we ze kennen: de randen van de stad. Neem nu Brigdamme. Vrijwel niets weten we ervan, en dat terwijl het al zo oud is, en de omgeving ervan prachtig.

Eigenlijk kennen we maar één verhaal over Brigdamme, uit het jaar 1672, dat ook wel het rampjaar wordt genoemd. Opstandige boeren (jaja) van Walcheren bestormden toen de stad Middelburg, om verhaal te halen bij de bestuurders uit die tijd. Ze dronken zich moed in in Brigdamme, bij de herberg ‘Antwerpen’. Zie de prenten, uit de collectie van het Rijksmuseum.

Extra mooi is dat bij die prenten ook een gedicht hoort, van ene Petrus Johannes Beronicius. Dat was een opmerkelijke kerel. Een schoorsteenveger, scharenslijper en schavuit, een dichter en een dronkenlap. Volgens een beschrijving in het ‘Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving’, van Witsen Geysbeek, was hij een man die:

“in de laatste helft der XVII eeuw niet weinig opzien maakte door zijne uitstekende geleerdheid en buitengemeene vaardigheid in de dichtkunst; behalve het Fransch, Engelsch en Italiaansch , verstond hij het Latijn en Grieksch in de hoogste volkomenheid, en maakte in deze beide laatste talen voor de vuist de schoonste verzen in de tegenwoordigheid der beroemdste geleerden van zijn tijd.

Homerus, Virgilius, Horatius, Juvenalis en de meeste schriften van Cicero had hij in zijn geheugen, waaruit hij aanhaalde wat men begeerde, met aanwijzing waar deze plaatsen te vinden waren. Overigens was hij een landlooper, zonder vader- land of vaste woonplaats, die zijn zwervend leven onder het gemeenste volk in kroegen doorbragt, en zijn grootste behagen schepte in zulk een slordig leven, hetwelk een wel voorzien ongelukkig einde had; want op zekeren dag werd hij even buiten Middelburg dood uit eene moddersloot gehaald, in welke hij waarschijnlijk in zijne dronkenschap gesmoord was.

Het weinige, dat van hem voorhanden is, getuigt van zijne uitstekende te jammerlijk verwaarloosde bekwaamheden. Zelf schreef hij niets, maar dichtte voor de vuist, en anderen moesten dan de verzen uit zijn mond opschrijven. Het bekendste zijner gedichten is de de ‘Georgarchontomachia’, de ‘Boeren en Overheidsstrijd’. Hij bezingt daarin op geestig-komische wijze den aanval der Walchersche boeren op de stad Middelburg in 1672.”

Prachtig toch?

Meer over Beronicius in de Encylopedie van Zeeland, van ZB Bibliotheek van Zeeland:

Meer over de opstand in een nummer van De Wete, uit 1985.

Gerelateerde verhalen

Afbeelding #005 voor het verhaal Gezocht: gegevens en verhalen over families Davidse wereldwijd
Gezocht: gegevens en verhalen over families Davidse wereldwijd

Davidse! Makker Edwin Davidse roept het altijd met een grote grijns, als hij met zijn broer en neefje op stap is. De naam klinkt dan ook als een klok, maar […]

2 feb 2022
Afbeelding #013 voor het verhaal Hof Welgelegen en Brigdamme, rond 1981
Hof Welgelegen en Brigdamme, rond 1981

We beloofden maandag dat we nog terug zouden komen op de oude foto-albums die we te leen kregen van Anna van Vliet. Het gaat om foto’s die rond 1981 werden […]

30 okt 2021
Afbeelding #007 voor het verhaal Tandartspraktijk Dieleman opent een tweede praktijk op Hof Welgelegen in 2022
Tandartspraktijk Dieleman opent een tweede praktijk op Hof Welgelegen in 2022

Een bezoekje aan het vier eeuwen oude Hof Welgelegen, bij Brigdamme, staat al jaren op ons wenslijstje. Ok, we waren er in 2010 al eens, bij een heerlijke tweet-up met […]

15 sep 2021
Afbeelding #000 voor het verhaal Jan Willem Davidse: “Zulke plekjes vergeet je nooit meer”
Jan Willem Davidse: “Zulke plekjes vergeet je nooit meer”

Jan Willem Davidse is een organisatieadviseur die op zijn 19e vertrok uit Middelburg en nu na allerlei omzwervingen in IJsselstein woont. Maar hij verlangt terug naar de provincie en hoopt […]

3 mrt 2017

Volgende verhalen

Afbeelding #000 voor het verhaal Hands-On! Pluis is terug op het Abdijplein in Middelburg
Hands-On! Pluis is terug op het Abdijplein in Middelburg

We schreven al een paar keer over Façade van CBK Zeeland, maar eerlijk: we hadden ons nog niet verdiept in de achterliggende verhalen bij ieder afzonderlijk kunstwerk. Dat geldt ook […]

24 aug 2022
Afbeelding #000 voor het verhaal De Middelburgse agenda, 25-28 augustus 2022
De Middelburgse agenda, 25-28 augustus 2022

En? Al plannen voor het weekend? Niet? Kijk dan gerust even mee in de Middelburgse agenda op https://wijzijndestad.com/agenda. Met de huidige temperatuur en de vooruitzichten voelt het nog als hoogzomer, […]

25 aug 2022
Afbeelding #001 voor het verhaal Het stadhuis van Middelburg in volle glorie
Het stadhuis van Middelburg in volle glorie

Twee heerlijke shots van het Stadhuis en Malle Betje. Bedankt, Rolf de Feijter! 😍

26 aug 2022