Geplaatst op 28 januari 2015

Over de geschiedenis van het Geeregebied in Middelburg

Historie!

Herinner je het je nog, van eind jaren 70? Boodschappen doen bij Tref, en dan parkeren op dat braakliggende terrein er tegenover. Uit de geschiedenis van het Geeregebied:

Van de Middeleeuwen tot aan de jaren 60 van de twintigste eeuw stond dit deel van Middelburg Centrum bekend als een buurt waar veel eenvoudige mensen woonden, die zich onder meer bezighielden met de handel in vee en brandstoffen. In de 16e eeuw werd het gebied door de Gemeente zelfs aangewezen als de enige plaats in de stad waar ‘de gemeene vrouwen en meiskens van lichten levene zullen mogen wonen of zitten in huizen en kamers’. Dat noemen we tegenwoordig een hoerenbuurt.

Al die eeuwen veranderde er maar weinig in dit stadsdeel, totdat de Gemeente in de jaren 60 besloot de wijk, die in staat van verval verkeerde, niet te renoveren maar geheel te slopen (met uitzondering van één rij huizen). Toen dat eenmaal was gebeurd steggelde men nog jaren over een nieuwe invulling. Dat ene rijtje huizen werd weliswaar gerenoveerd maar het centrale deel van het gebied zou nog meer dan tien jaar braak liggen, en fungeren als alternatieve parkeerplaats voor supermarkt Trefcenter, aan de andere kant van het water. Lange tijd was er sprake van dat grote ketens als HEMA en Praxis zich in het gebied zouden vestigen, maar er was verzet van andere ondernemers in de stad. Weerstand tegen concurrentie van grootschalige bedrijven is van alle tijden.

De vestiging van grote winkels ging uiteindelijk dan ook niet door, maar in maart 1980 ging de eerste paal wel in de grond. Vijf jaar later werd dat bouwproject afgerond, met de oplevering van de parkeerkelder, onder het toenmalige kantoor van Rijkswaterstaat aan de Koestraat. Die oplevering haalde zelfs het landelijke journaal omdat er demonstraties waren tegen het feit dat een deel van die kelder ook gebruikt kon worden als atoomschuilkelder, met het oog op de koude oorlog. Over andere tijden gesproken…

Foto’s en knipsel PZC 1970: Beeldbank en Krantenbank Zeeuwse Bibliotheek


Delen op