array(1) {
  [0]=>
  int(7403)
}

Updates coronavirus van VOM en Gemeente Middelburg

Op verzoek van de Vereniging Ondernemers Middelburg delen wij hier de eerste mailing met corona-nieuws voor ondernemers ook. Ook vanuit Gemeente Middelburg is er een mail gestuurd, de tekst daarvan plakken we eronder.

Beste Ondernemer,

Hierbij de eerste uitgave van ons corona-nieuws. Dit corona-nieuws bestaat uit een vijftal onderdelen: algemeen, fiscaliteiten, financiering, arbeidszaken en tenslotte tips. Deze nieuwsbrief wordt samengesteld in samenwerking met onze partners.

Algemene informatie te verkrijgen via onderstaande linkjes.

– Via de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

– Via de website van de Kamer van Koophandel:

https://www.kvk.nl/coronaloket/

– Gemeentelijke belastingen:

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Belastingen/Automatische_incasso_belastingen Hierbij aanvraag doen voor afwijkende betalingstermijnen i.v.m. corona

Fiscaliteiten

– Via de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

– Via de website van de Kamer van Koophandel:

https://www.kvk.nl/coronaloket/

– Gemeentelijke belastingen:

https://www.middelburg.nl/Inwoners/Belastingen/Automatische_incasso_belastingen Hierbij aanvraag doen voor afwijkende betalingstermijnen i.v.m. corona

– Fiscaliteiten Uitstel belasting:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/uitstel-betaling-gevolgen-coronavirus

Ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats.

Daarbij zal de fiscus de zogenoemde verzuimboetes voor het niet (op tijd) betalen van belastingen, schrappen of terugdraaien.

Wanneer ondernemers vanwege het virus een lagere winst verwachten, dan kunnen zij vragen om een lagere voorlopige aanslag voor het jaar 2020.

Financiering

– Nu duidelijk wordt dat je de komende weken minder (of zelfs geen) omzet gaat maken, maak voor de 2- 3 maanden een liquiditeitsprognose! Zet op een rijtje wat er nog binnenkomt en wat je nog moet betalen. Ga dus aan de slag met je liquiditeit! Probeer je nog te ontvangen bedragen wat sneller te ontvangen en vraag uitstel bij leveranciers/verhuurder. Dit zal mogelijk best lastig gaan, iedereen zit immers in hetzelfde schuitje. Maar vragen staat vrij en wellicht geeft het onverwacht meer financiële ruimte.

– Er is nog weinig bekend over de verruimde regeling voor steun via leningen aan het MKB. Dit wordt de komende dagen steeds duidelijker. Gebruik die tijd om je financiële boekhouding op orde te brengen. Je bank gaat er naar vragen als je bij hen aanklopt! Verzamel alvast je meest recente jaarrekening en aangifte IB, voorlopige cijfers 2019 en de eerder genoemde liquiditeitsprognose. Probeer vervolgens een inschatting te maken hoe het jaar 2020 en 2021 voor je gaan uitpakken. Zet dat in een exploitatieprognose.

– De verwachting is dat er veel verzoeken zullen komen voor financiële steun. Zorg dat je aanvraag zo compleet mogelijk wordt aangeleverd, dit zal de doorlooptijd ten goede komen.

Arbeidszaken

– Arbeidstijdverkorting: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Tips diverse bronnen:

– Klanten kun je geruststellen door online aan te geven welke maatregelen jezelf en je medewerkers hebben genomen: interne processen aangepast, minder tafels, hygiëne maatregelen, etc.

– Maak een plan voor na de corona-gekte: (gezamenlijke) online campagne, actieweken.

– Zorg voor online contact met je klanten tijdens de corona-periode! Zorg ervoor dat ze niet uit het oog verliezen! Voordat je het weet ben je ze voorgoed kwijt.

Heeft u een specifieke vraag of tip voor andere ondernemers of wilt u een gesprek met een van onze partners? Mail dan naar:

ondernemerslokaal@ondernemersmiddelburg.nl

Vanzelfsprekend mag u ervan uit gaan dat wij alle vragen zeer discreet zullen behandelen.

*****************************************************************

Vanuit Gemeente Middelburg:

De gemeente wordt veel gebeld door ondernemers met vragen op diverse gebieden. Sommige vragen kunnen beantwoorden, andere (nog) niet. De gemeente is wat dat betreft afhankelijk van het RIVM. Dat geeft elke dag tussen 16:00 en 17:00 uur een update met maatregelen omtrent corona.

RIVM is te vinden op: www.rivm.nl. Ook op www.rijksoverheid.nl staat elke dag actueel nieuws voor ondernemers. De laatste update vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

Vandaag komt er een update gericht op de horeca en dan speciaal de maaltijdbezorgers.

De Weekmarkt Middelburg gaat vooralsnog door. Het betreft namelijk in belangrijke mate levensmiddelen die er verkocht worden. Ook hier geldt: dit kan veranderen, volg de berichtgeving via RIVM en Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH).

Ook het Ministerie van Economische Zaken geeft informatie voor ondernemers, onder andere ook voor hulp en steun aan ondernemers, de informatie vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers

Foto: inzamelen voor Voedselbank Walcheren 16 maart 2020, door Frietboetiek B’tje Anders

Volgende verhalen

Afbeelding #000 voor het verhaal Middelburg, 17 maart 2020
Middelburg, 17 maart 2020

Als we dit volhouden komt het misschien wel goed met dat scenario van de experts die premier Rutte gisteren aanhaalde in zijn toespraak. Het is rustig in de Middelburgse binnenstad, […]

17 mrt 2020
Afbeelding #000 voor het verhaal Bloesempracht
Bloesempracht

Maar de jaarlijkse bloemenpracht laten we ons niet ontnemen hoor!

17 mrt 2020
Afbeelding #000 voor het verhaal Corona-update 18 maart: over lokale initiatieven en oproepen
Corona-update 18 maart: over lokale initiatieven en oproepen

Zijn we weer, met een update. Deze vinden we wat lastiger, omdat het nog niet zo eenvoudig is het overzicht te bewaren. Niet als het gaat om alle maatregelen rondom […]

18 mrt 2020