array(5) {
  [0]=>
  int(11482)
  [1]=>
  int(11483)
  [2]=>
  int(11484)
  [3]=>
  int(11485)
  [4]=>
  int(11486)
}

Wateroverlast sint Jansbuurt Middelburg gezamenlijk aangepakt

Een persbericht in de mailbox, van Stichting sint Jansgebied. Dat bericht past wel een beetje bij de hoosbuien deze ochtend:

Wateroverlast in de sint Jansbuurt te Middelburg gezamenlijk aangepakt

Afgelopen week kwamen er weer een paar voorbij: extreme stortbuien ofwel clusterbuien. Deze zullen volgens deskundigen steeds vaker gaan voorkomen in Nederland als gevolg van de klimaatverandering. De wateroverlast is het grootst in stedelijke gebieden met veel bestrating, waardoor het water moeilijk weg kan.

In de nacht van 30 op 31 augustus 2015 viel er in Middelburg in korte tijd 90 mm. neerslag. Dat zijn 9 emmers water per vierkante meter. Op enkele plaatsen in de stad kon de riolering het water niet aan en overstroomde de huizen en kelders. Met name in de sint Jansbuurt was de schade groot: straten stonden lang blank, kelders liepen vol, toiletpotten stroomden over: de brandweer draaide overuren.

Stichting sint Jansgebied inventariseerde de schade: die bleek enorm, tot soms €30.000,00. Verzekeraars haakten af bij de zoveelste waterschade aan woningen. De buurt zocht contact met de gemeente-ambtenaren van gemeente Middelburg die over de riolering gaan met de vraag: hoe kunnen we dit probleem samen oplossen.

Het probleem van de buurt is dat het regenwater niet goed afgevoerd kan worden doordat er veel is aangesloten op de rioolbuizen (daken, wegen en tuinen) en dat de waterstand in Nieuwe Haven, waar het water naar toe gaat, hoog is. Daarnaast heeft de buurt de vorm van een soort badkuip: de omringende straten liggen hoog en het binnengebied ligt bijna een meter lager: daar verzamelt zich dan het water dat niet afgevoerd kan worden. Omdat bovendien het regenwater door de gewone rioleringsbuizen loopt, vermengt het zich met het afvalwater wat vervolgens hygiëne problemen oplevert.

Stichting sint Jansgebied heeft een beroep gedaan op KNHM Foundation. Deze onafhankelijke vereniging wil bijdragen aan verbetering van de leefomgeving door inzet van vrijwillige adviseurs. Naast projecten is KNHM ook bekend van het project Kern met Pit. Een eerste analyse van de problematiek in de sint Jansbuurt is door KNHM samen met specialisten van Arcadis in 2016 gemaakt.

Naast inbreng van expertise heeft KNHM de Stichting ook ondersteund in de gesprekken met de gemeente. Gemeente Middelburg huurt NXXS Ingenieurs en Adviseurs uit Goes in om het waterprobleem gedetailleerd in kaart te brengen. Ook vroeg de stichting sint Jansgebied een bijdrage uit het wijktafelbudget aan om bewoners individuele maatregelen te laten treffen als deurschotten en ontkoppeling van de hemelwaterafvoer.

Na jaren overleg, luisteren naar experts en het maken van plannen is er nu een oplossing bedacht: de stop wordt uit de badkuip getrokken en er komt een overstort in de buis die onder de kaaien loopt. ZEC Civiel uit Heinkenszand maakte het ontwerp van het nieuwe rioleringssysteem en presenteerde dat op 7 mei aan de buurt. De experts van KNHM/Arcadis, en daarmee dus ook de bewoners van de sint Jansbuurt, zijn overtuigd dat dit de best haalbare oplossing is om de overlast tot een minimum te beperken.

Begin juni zijn de eerste proefsleuven gegraven en peilbuizen geplaatst om de grondwaterstand te bepalen. Eind 2019 gaat de eerste schop de grond in, op sommige plaatsen tot 4,5 meter diep. De werkzaamheden zullen gecombineerd worden met het saneren van de asbest gasbuizen door Enduris en het herinrichten van het laatste stuk kaai tussen de Koningsbrug en de Varkensmarkt.

Bewoners hebben pompen gekocht, terugslagkleppen gemonteerd en hemelwaterafvoeren afgekoppeld van de riolering. Binnenkort starten ook studenten van de opleiding Bouwkunde van de HZ met het maken van plannen om het regenwater in de buurt op te kunnen slaan voor hergebruik in de droge periodes van het jaar.

Zo zal dan eindelijk, na bijna 5 jaar, de kans op wateroverlast in de sint Jansbuurt aanzienlijk beperkt worden.

Volgende verhalen

Afbeelding #000 voor het verhaal De Stationsbrug Middelburg gaat alsnog op reis, in september
De Stationsbrug Middelburg gaat alsnog op reis, in september

In maart 2018 schreven we dat de Stationsbrug vanaf september dat jaar op reis zou gaan. Dat reisje werd echter uitgesteld door de vondst van Chroom-6 in oude verflagen. Nu […]

20 jun 2019
Afbeelding #000 voor het verhaal Muziek, sport en spektakel: de Middelburgse agenda van 20 t/m 23 juni 2019
Muziek, sport en spektakel: de Middelburgse agenda van 20 t/m 23 juni 2019

Over Rit & Rock voor de Molukken, Thank Middelburg It’s Friday | Abdijplein Middelburg en de officiële opening van Shop for Geek Middelburg hebben we het eerder deze week al […]

20 jun 2019
Afbeelding #000 voor het verhaal Afsluiting Avondvierdaagse Middelburg 2019
Afsluiting Avondvierdaagse Middelburg 2019

De avondvierdaagse 2019 zit er weer op! Een dikke duim voor alle Middelburgse wandelaars die dit jaar meeliepen. Tot volgend jaar!

21 jun 2019