array(1) {
  [0]=>
  int(40934)
}

Zó waarheidsgetrouw kan een schilderij uit 1550 zijn

“Hoe waarheidsgetrouw is een schilderij uit 1550 eigenlijk?” vroegen we ons afgelopen zondag af, bij het staren naar een indrukwekkend beeld van Middelburg, uit de tweede helft van de zestiende eeuw.

Gezicht op Middelburg, of: hoe waarheidsgetrouw is een schilderij uit 1550 eigenlijk?

Nu weten we dat dat het ‘Gezicht op Middelburg’, dat in het Zeeuws Museum hangt, aardig in de buurt komt van de werkelijkheid.

Op Instagram wees Katie Heyning ons op het prachtige jubileumboek ‘Middelburg, gezicht van de stad’ dat drie jaar geleden werd uitgegeven in het kader van 800 jaar Middelburg. Maar natuurlijk! Dat hadden we er zelf ook wel meteen op na kunnen slaan. Het is een hardnekkig misverstand dat je met Google c.s. alle informatie kunt vinden die je nodig hebt. Daar vind je nog geen tien procent mee van het totale web. Over boeken hebben we het dan nog niet eens.

In het tweede hoofdstuk, ‘Oorlog en Vrede’, gaat Dr. Tobias van Gent uitgebreid in op de verdedigingswerken van Middelburg in vroeger tijden. Hij schrijft onder meer:

Willem III gaf kort na de herovering op 10 oktober 1304 de opdracht Middelburg opnieuw te ‘verstene’. De bouw mocht bekostigd worden door een extra heffing van de Walcherse grondbelasting.

De nieuwe stadsmuren waren in 1313 voltooid, maar volgens de stadsrekeningen moest er in de eeuwen daarna voortduren onderhoud worden verricht. In de loop van de tijd verrezen ook nieuwe muurtorens, zodat Middelburg er in 1491 maar liefst 55 telde, met name als de Bakkerstoren, de Schoenmakerstoren en de Duivelstoren.

Vervolgens legt van Gent uit dat de beoefenaars van bol- en kolfspelen de brede wallen vanaf 1569 ook mochten gebruiken voor hun volkssporten, en vertelt hij uitgebreid over het werk en de privileges van de schuttersgilden de Schuttersgilden en de ‘poorters’ van de stad.

Ten slotte gaat hij in op al het wapentuig dat Middelburg in die tijd had. Fenomenaal was het! We hadden hier al kanonnen toen ze die nog maar een halve eeuw eerder in West-Europa waren geïntroduceerd. Een opsomming uit een wapeninspectie uit 1491 is veelzeggend. 55 serpentijnen hadden we, dubbele serpentijnen met ijzeren staarten. Allerhande slangen!

De stadsmuren veranderden mee met de stad. De aanleg van nieuwe havens en kanalen waren allesbepalend. Maar dat is weer een ander verhaal. Feit is dat het schilderij een impressie is van een stad die er écht imposant uit moet hebben gezien.

Maar wel met een slag om de arm. De omschrijving bij dit beeld, uit de collectie van het Zeeuws Archief? ‘Zeventiende-eeuwse fantasievoorstelling van de stad Middelburg rond 1400, met haven en schepen.’

Meer over het fraaie jubileumboek op https://www.de-faam.nl/nieuws/algemeen/272720/het-gezicht-van-de-stad-middelburg- en https://drukkerijmiddelburg.nl/middelburg-9789079875900

Volgende verhalen

Afbeelding #008 voor het verhaal Ja, Schaapjes!
Ja, Schaapjes!

Ja, Schaapjes! Ze lopen er nooit zo mee te koop, maar die dames van JA Tassen zijn supercreatief. Of er nu vogelkooitjes worden opgehangen in de straat, of bomen worden […]

2 dec 2020
Afbeelding #004 voor het verhaal Koorkerkstraatkastanje definitief geveld
Koorkerkstraatkastanje definitief geveld

Ai. Het doet altijd even zeer om mooie bomen te zien verdwijnen, zeker als ze al jaren op prominente plekken stonden. Vandaag is een van de drie paardenkastanjes, op de […]

2 dec 2020
Afbeelding #000 voor het verhaal Binnenkort in de Lange Delft: Plenty Sisters
Binnenkort in de Lange Delft: Plenty Sisters

Leuk: er zijn nieuwe huurders voor het pand aan Lange Delft 111! Over een paar weken openen Pippi en Puck Erentreich, die samenwerken onder de naam Plenty Sisters, hun eigen […]

2 dec 2020